Φωτοχημική διάσπαση του αντιβιοτικού Ceftriaxone σε υδατικά διαλύματα

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Πολυτεχνείου Κρήτης
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)

Φωτοχημική διάσπαση του αντιβιοτικού Ceftriaxone σε υδατικά διαλύματα (EL)

Παπαδοσηφου Βιργινια (EL)
Papadosifou Virginia (EN)

Διαμαντοπουλος Ευαγγελος (EL)
Ξεκουκουλωτακης Νικος (EL)
Πολυτεχνείο Κρήτης (EL)
Τυροβολα Κωνσταντινα (EL)
Xekoukoulotakis Nikos (EN)
Technical University of Crete (EN)
Diamantopoulos Evaggelos (EN)
Tyrovola Konstantina (EN)

Στην παρούσα μεταπτυχιακή διατριβή μελετάται η αντιβιοτική ουσία κεφτριαξόνη (ceftriaxone) η οποία ανήκει στην τάξη των β-λακταμικών αντιβιοτικών και στην υπο-κατηγορία των κεφαλοσπορινών. Συγκεκριμένα μελετάται η φωτοχημική της διάσπαση υπό την επίδραση υπεριώδους ακτινοβολίας μήκους κύματος 254nm (UV-C ακτινοβολία) σε υδατικά διαλύματα, απουσία και παρουσία χημικών οξειδωτικών αντιδραστηρίων (Η2Ο2 ή S2 O8^(2-)) σε υδατικά διαλύματα και σε υδατικές μήτρες. Ο αντιδραστήρας που χρησιμοποιήθηκε για την διεξαγωγή των πειραμάτων ήταν διαλείποντος έργου (batch reactor), χωρητικότητας 450ml, με ανακυκλοφορία νερού για διατήρηση σταθερής θερμοκρασίας περιβάλλοντος και τα υδατικά διαλύματα βρίσκονταν σε επαφή με τον ατμοσφαιρικό αέρα. Τα δείγματα λήφθηκαν για τον προσδιορισμό της υπολειμματικής συγκέντρωσης των οργανικών ενώσεων, των οξειδωτικών και του ολικού οργανικού άνθρακα του εκάστοτε υδατικού διαλύματος. Κατά τη διεξαγωγή των πειραμάτων μελετήθηκε αρχικά, η άμεση φωτόλυση του αντιβιοτικού υπό υπεριώδη ακτινοβολία (254nm) σε διάφορες αρχικές συγκεντρώσεις εύρους 0,45-22,7μmol/L. Η αντίδραση αυτή, στα πρώτα δευτερόλεπτα εμφανίζει πολύ γρήγορο ρυθμό αποδόμησης, ο οποίος φαίνεται να ακολουθεί κινητική 2ης τάξης παρόλο που διαγραμματικά φαίνεται ανεξάρτητος της αρχικής συγκέντρωσης του αντιβιοτικού. Σε επιπλέον πειράματα, μελετήθηκε η επίδραση του pH σε εύρος 5-9 στην άμεση φωτόλυση του ceftriaxone και βρέθηκε ότι επηρεάζει σε μικρό βαθμό την αντίδραση. Επίσης, διερευνήθηκε η επίδραση της υδατικής μήτρας (απόβλητο, φρέσκα και υδρολυμένα συνθετικά ούρα) στην φωτόλυση του συγκεκριμένου αντιβιοτικού και παρατηρήθηκε μία μικρή επιβράδυνση στο ρυθμό της φωτόλυσης στο απόβλητο, πιθανώς λόγω των συστατικών του. Τέλος, παρατηρήθηκε ότι η συγκέντρωση του ολικού οργανικού άνθρακα παρέμενε σταθερή στη διάρκεια των πειραμάτων. Για την μελέτη της έμμεσης φωτόλυσης του ceftriaxone πραγματοποιήθηκαν πειράματα παρουσία υπεροξειδίου του υδρογόνου, Η2Ο2 και υπερθειικού ανιόντος, S_2 O_8^(2-). Κατά την ακτινοβόληση παρουσία του πρώτου οξειδωτικού παρατηρήθηκε αύξηση του ρυθμού φωτόλυσης τόσο στα υδατικά διαλύματα υπερκάθαρου νερού όσο και στις υδατικές μήτρες, με μείωση του ολικού οργανικού άνθρακα 20-25%. Ακόμα πιο γρήγοροι ρυθμοί αντίδρασης σημειώθηκαν με την προσθήκη του υπερθειικού ανιόντος στα υδατικά διαλύματα και στις υδατικές μήτρες, με παράλληλη μείωση της συγκέντρωσης του ολικού οργανικού άνθρακα μέχρι και 99,7%, δηλαδή σχεδόν πλήρης ανοργανοποίηση του διαλύματος. (EL)

masterThesis

Υπεριώδης ακτινοβολία (EL)
Συνθετικά ούρα (EL)
Φωτοχημική διάσπαση αντιβιοτικών (EL)
Υγρά απόβλητα (EL)
Κεφαλοσπορίνη κεφτριαξόνη (EL)
Ceftriaxone (EN)


Ελληνική γλώσσα

2017


Πολυτεχνείο Κρήτης::Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος (EL)
Technical University of Crete::School of Environmental Engineering (EN)
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.