Ανάλυση ποιότητας εσωτερικού περιβάλλοντος στην περιοχή του Ρεθύμνου

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Πολυτεχνείου Κρήτης
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2018 (EL)

Ανάλυση ποιότητας εσωτερικού περιβάλλοντος στην περιοχή του Ρεθύμνου (EL)

Δανδολου Μαρινα (EL)
Dandolou Marina (EN)

Πολυτεχνείο Κρήτης (EL)
Κολοκοτσα Διονυσια (EL)
Δαρας Τρυφωνας (EL)
Τσουτσος Θεοχαρης (EL)
Technical University of Crete (EN)
Daras Tryfonas (EN)
Tsoutsos Theocharis (EN)
Kolokotsa Dionysia (EN)

Η ποιότητα του εσωτερικού περιβάλλοντος μίας κατοικίας επηρεάζει τόσο την υγεία όσο και την ευημερία των κατοίκων της. Στις μέρες μας, λόγω της συνεχούς βελτίωσης του επιπέδου διαβίωσης των ανθρώπων, θεωρείται δεδομένο, ότι στις ανεπτυγμένες χώρες, οι συνθήκες και το περιβάλλον στον οποίο περνούν οι άνθρωποι πολλές ώρες της ημέρας τους, θα είναι ικανοποιητικές. Η παρούσα εργασία έχει ως αντικείμενο την ανάλυση της ποιότητας του εσωτερικού περιβάλλοντος, κατοικιών στην περιοχή του Ρεθύμνου, στην Κρήτη. Για την εκπόνηση της έρευνας μοιράστηκαν και συλλέχθηκαν 300 ερωτηματολόγια σε τυχαίους κατοίκους της πόλης. Τα ερωτηματολόγια αυτά περιελάμβαναν ερωτήσεις που αφορούσαν στο έτος 2015, ενώ μοιράστηκαν στους ερωτηθέντες κατά τη διάρκεια των ετών 2016 και 2017. Από τα αποτελέσματα της έρευνας εξήχθησαν συμπεράσματα σχετικά με τη θερμική άνεση, την ποιότητα αέρα και την οπτική άνεση των νοικοκυριών. Τα δεδομένα που συλλέχθηκαν επεξεργάστηκαν με το λογισμικό IBM SPSS version 23. Από τα αποτελέσματα της έρευνας, εξήχθησαν συμπεράσματα που αφορούν την ποιότητα του εσωτερικού περιβάλλοντος των κατοικιών που μελετήθηκαν και κατ’ επέκταση γενικά συμπεράσματα για τις κατοικίες στην πόλη του Ρεθύμνου. Επίσης, μελετήθηκαν οι συσχετίσεις μεταξύ των μεταβλητών, συγκεκριμένα, από ποιους παράγοντες εξαρτάται και επηρεάζεται η ποιότητα του περιβάλλοντος της κατοικίας. Η πλειοψηφία των ερωτηθέντων λοιπόν, δεν αισθάνεται θερμική άνεση στην κατοικία του, αισθάνεται όμως τόσο οπτική άνεση, όσο και ικανοποίηση με την ποιότητα του αέρα στο χώρο τους. Επιπροσθέτως, συμπεράναμε ότι η ποιότητα εξαρτάται από το φύλο, το εισόδημα, την μόνωση της κατοικίας στην οροφή και στην τοιχοποιία, καθώς επίσης και από το είδος του καύσιμου για θέρμανση. (EL)

masterThesis

Ποιότητα εσωτερικού περιβάλλοντος (EL)
Θερμική άνεση (EL)
Οπτική άνεση (EL)


Ελληνική γλώσσα

2018


Πολυτεχνείο Κρήτης::Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος (EL)
Technical University of Crete::School of Environmental Engineering (EN)
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.