Δειγματοληψία υπερκείμενης φάσης υπό συνθήκες κενού πτητικών ενώσεων (ΒΤΕΧ) στο νερό

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Πολυτεχνείου Κρήτης
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2019 (EL)

Δειγματοληψία υπερκείμενης φάσης υπό συνθήκες κενού πτητικών ενώσεων (ΒΤΕΧ) στο νερό (EL)
Headspace microextraction sampling of volatile analytes (BTEX) (EN)

Φουντουλη Ευδοκια (EL)
Fountouli Evdokia (EN)

Πολυτεχνείο Κρήτης (EL)
Καλογερακης Νικος (EL)
Τυροβολα Κωνσταντινα (EL)
Ψυλλακη Ελευθερια (EL)
Technical University of Crete (EN)
Kalogerakis Nikos (EN)
Psyllaki Eleftheria (EN)
Tyrovola Konstantina (EN)

Η παρούσα διπλωματική εργασία βασίζεται στη θεωρία του κριτηρίου του Henry στα πλαίσια δειγματοληψίας υπερκείμενου χώρου πτητικών ενώσεων ΒΤΕΧ με χρήση στερεάς μικροεκχύλισης υπό συνθήκες κενού. Πιο συγκεκριμένα στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται περιγραφή των βασικών αρχών εκχύλισης, καθώς επίσης αναφέρονται και διάφορα είδη εκχυλίσεων. Στη συνέχεια ακολουθούν οι τρόποι δειγματοληψίας και γίνεται αναφορά των διαφόρων παραγόντων που μπορεί να επιδράσουν θετικά ή αρνητικά κατά την διαδικασία της εκχύλισης. Η συνέχεια του κεφαλαίου πραγματεύεται την θεωρία της μεθόδου εκχύλισης που χρησιμοποιήθηκε στα πειράματα και περιγράφονται τα χαρακτηριστικά και οι ιδιότητες των ουσιών των πειραμάτων. Στο τέλος του πρώτου κεφάλαιο, βρίσκεται ο σκοπός εκπόνησης της παρούσας διπλωματικής εργασίας. Στο δεύτερο κεφάλαιο ακολουθεί το πειραματικό μέρος της εργασίας, όπου περιγράφονται τα αντιδραστήρια, τα όργανα και οι συσκευές που χρησιμοποιήθηκαν στα πειράματα καθώς και η πειραματική διαδικασία. Στο επόμενο κεφάλαιο εξετάζονται τα αποτελέσματα των πειραμάτων και τέλος ακολουθούν η συζήτηση και η βιβλιογραφία της εργασίας. (EL)
This thesis is based on the theory of Henry's criterion of sampling in the headspace area of volatile compounds by using solid microextraction under regular and vacuum conditions. In particular, the first chapter describes the basic principles of extraction, as well as the types of extractions. Moreover in this chapter there are the sampling methods and the various factors that may influence positively or negatively the extraction process. This chapter deals also with the theory of the extraction method used in the experiments and describes the characteristics and properties of the analytes. At the end of the first chapter, the aim of this thesis is being developed. The second chapter describes the experimental part of the project, mentions the reagents, instruments and devices that were used in the experiments as well as the experimental procedure. In the following chapters there are the results of the experiments and finally the discussion and the bibliography of the project. (EL)

bachelorThesis

Στερεά μικροεκχύλιση υπερκείμενου χώρου (EL)
Solid phase microextraction (EN)
Headspace solid phase microextraction (EN)


Ελληνική γλώσσα

2019


Πολυτεχνείο Κρήτης::Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος (EL)
Technical University of Crete::School of Environmental Engineering (EN)
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.