Πυρκαγιά στη Βορειοανατολική Αττική της 23ης Ιουλίου 2018: χωρική αποτύπωση των οικιών, κατηγοριοποίηση και μελέτη των δομικών υλικών τους ως καύσιμη ύλη

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Πολυτεχνείου Κρήτης
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2019 (EL)

Πυρκαγιά στη Βορειοανατολική Αττική της 23ης Ιουλίου 2018: χωρική αποτύπωση των οικιών, κατηγοριοποίηση και μελέτη των δομικών υλικών τους ως καύσιμη ύλη (EL)
Wildfire in the northeast region of Attica, July 23 2018: a domestic spatial survey, classification and study of construction material as fire fuel (EN)

Αλεξοπουλος Μαρκος-Ιουλιανος (EL)
Alexopoulos Markos-Ioulianos (EN)

Συνολακης Κωστας (EL)
Πολυτεχνείο Κρήτης (EL)
Καλογερακης Νικος (EL)
Ψυλλακη Ελευθερια (EL)
Technical University of Crete (EN)
Kalogerakis Nikos (EN)
Synolakis Kostas (EN)
Psyllaki Eleftheria (EN)

Αναμφισβήτητη συνιστώσα της κλιματικής αλλαγής είναι η παγκόσμια αύξηση της μέσης θερμοκρασίας, η οποία ευνοεί την συχνότερη πρόκληση πυρκαγιών. Έρευνες επικεντρώνονται κυρίως στην καύσιμη ύλη πυρκαγιών υπαίθρου, με απόρροια την απουσία στοιχείων για την περίπτωση φωτιάς σε αστικές περιοχές. Η παρούσα μελέτη εστιάζει στην επιρροή των κατασκευαστικών υλικών των κτιρίων κατά την καταστροφή παράκτιων περιοχών της Βορειοανατολικής Αττικής, τον Ιούλιο του 2018. Τρεις χιλιάδες τριακόσιες τέσσερις κατασκευές αποτυπώθηκαν σε χάρτη, με κύρια περιγραφικά στοιχεία τα δομικά υλικά και τον βαθμό ζημιάς. Ακολούθησε επεξεργασία των παραμέτρων με τη χρήση Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών, ενώ παράλληλα πραγματοποιήθηκε προσομοίωση της πυρκαγιάς για την εκτίμηση της έντασης της. Κατόπιν εξαγωγής των δεδομένων, έγινε συσχέτιση μεταξύ τους με τη χρήση στατιστικών μεθόδων και ανάλυσης ευαισθησίας. Από τα χίλια εκατόν σαράντα τέσσερα κτίρια που υπέστησαν ζημιά, σημαντικό ποσοστό καταλαμβάνουν οι προκατασκευασμένες οικίες, δηλαδή κατασκευές που αποτελούνται από συναρμολογούμενα μέλη. Αντιθέτως, οι περισσότερες κατασκευές που κτίστηκαν εφαρμόζοντας τα πρότυπα πυρασφάλειας του Ευρωκώδικα, δεν υπέστησαν σημαντικές λειτουργικές βλάβες. Με την ολοκλήρωση της μελέτης επιβεβαιώθηκε ότι οι περιβαλλοντικές παράμετροι είναι πάντοτε καθοριστικές στην εξέλιξη μιας πυρκαγιάς. Ωστόσο, η κατασκευή κτιρίων με πυράντοχα υλικά μπορεί να οδηγήσει σε καταστροφές μικρότερου μεγέθους και μείωση ανθρώπινων απωλειών. (EL)
A strong component of climate change is an increase in average global temperature, leading to a rise in fire frequency. Research is mainly addressing wildland fire fuel, causing a lack of evidence regarding fires in urban areas. This study aims to reveal how structural materials influenced the destruction of the coastal areas in the Northeast region of Attica, in July 2018. Three thousand three hundred and four structures were spatially documented during the survey, while concomitantly registering their damage state and construction materials. The collected data was processed using Geographic Information Systems in concurrence with fire modelling to determine fire intensity. After completion, statistical methods and sensitivity analysis were conducted in order to assess the correlation between fire intensity and building damage state. Out of one thousand one hundred and forty four damaged structures, a large percentage were prefabricated buildings. Conversely, most structures implementing Eurocode standards did not suffer significant damage. Overall, the study confirmed that environmental factors determine fire magnitude to a great extent. However, implementation of non-flammable structural material could contribute to lower fire magnitude and a reduction in casualties. (EN)

bachelorThesis

Χωρική αποτύπωση (EL)
Δομικά υλικά (EL)
Πυρκαγιά (EL)
Μοντελοποίηση (EL)
Μάτι (EL)
Ανάλυση ευαισθησίας (EL)
Νέος Βουτζάς (EL)
ArcGIS (EN)
Neos Voutzas (EN)
Sensitivity analysis (EN)
Construction material (EN)
Fire (EN)
Farsite (EN)
Spatial documentation (EN)
Modelling (EN)
Mati (EN)


Ελληνική γλώσσα

2019


Πολυτεχνείο Κρήτης::Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος (EL)
Technical University of Crete::School of Environmental Engineering (EN)
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.