Ενεργειακός σχεδιασμός οικίας με χρήση λογισμικού Revit

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Πολυτεχνείου Κρήτης
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2019 (EL)

Ενεργειακός σχεδιασμός οικίας με χρήση λογισμικού Revit (EL)
Ιntegrated design of residential house using Revit (EN)

Κουβαρης Παναγιωτης (EL)
Kouvaris Panagiotis (EN)

Πολυτεχνείο Κρήτης (EL)
Παρθενιος Παναγιωτης (EL)
Λαζαριδης Μιχαηλ (EL)
Κολοκοτσα Διονυσια (EL)
Τσουτσος Θεοχαρης (EL)
Technical University of Crete (EN)
Lazaridis Michail (EN)
Tsoutsos Theocharis (EN)
Parthenios Panagiotis (EN)
Kolokotsa Dionysia (EN)

Τα τελευταία χρόνια έχει αυξηθεί η ευαισθητοποίηση σε θέματα ενεργειακής κατανάλωσης και κλιματικής αλλαγής και σε τρόπους άμβλυνσης του φαινομένου αυτού. Ένας τομέας σημαντικής ενεργειακής κατανάλωσης, είναι αυτός της θέρμανσης και του κλιματισμού. Πολλοί πλέον προβαίνουν σε ενέργειες οι οποίες θα μειώνουν την ενέργεια που καταναλώνει η οικία τους, πράγμα το οποίο έχει και συνάμα οικονομικό όφελος, καθώς τα έξοδα για τις ενεργειακές ανάγκες μειώνονται σημαντικά. Η παρούσα εργασία ασχολείται με τον τομέα του βιοκλιματικού σχεδιασμού και συγκεκριμένα με τον ενεργειακό σχεδιασμό οικίας στην περιοχή Κουνουπιδιανά του νομού Χανίων με χρήση του λογισμικού Revit. Αρχικά γίνεται μικρή αναφορά στη νομοθεσία και στη συνέχεια αναφέρονται σχεδιαστικά πρότυπα που έχουν θεσπιστεί, όπως το Passive House Standard. Γίνεται ιστορική αναδρομή και περιγραφή της λειτουργίας του λογισμικού που χρησιμοποιήθηκε καθώς και αναφορά κάποιων βασικών αρχών λειτουργίας του. Στη συνέχεια αναλύεται η έννοια του βιοκλιματικού σχεδιασμού και περιγράφονται κάποιες στρατηγικές. Στο κύριο κομμάτι της εργασίας, το πρώτο βήμα ήταν η κλιματική ανάλυση της τοποθεσίας ανοικοδόμησης. Η μελέτη αυτή έγινε προοδευτικά, ξεκινώντας από το κλίμα της Ελλάδας, συνεχίζοντας στης Κρήτης και των Χανίων. Όσον αφορά τον σχεδιασμό της οικίας, αρχικά έγινε ανάλυση προσανατολισμού με τη μέθοδο του mass model. Έπειτα σχεδιάστηκε η οικία ακολουθώντας τις απαιτήσεις του ΚΕΝΑΚ και έγινε ενεργειακή ανάλυσή της. Τέλος με βάση τα αποτελέσματα έγιναν ενεργειακές βελτιώσεις, και έγινε σύγκριση της κατοικίας κατά ΚΕΝΑΚ με την βελτιωμένη. Σκοπός του παρόντος είναι η σχεδίαση οικίας, η διαστασιολόγηση και ο σχεδιασμός συστημάτων μείωσης των αναγκών θέρμανσης και κλιματισμού. Πραγματοποιείται μια ολοκληρωμένη προσέγγιση στο σχεδιασμό με τη χρήση του σχεδιαστικού προγράμματος Revit. Ο απώτερος στόχος είναι η οικία αυτή να έχει την ελάχιστη δυνατή ενεργειακή κατανάλωση. (EL)
In the past few years, the awareness on energy consumption and climate change has been increased. Researchers are dealing with ways of mitigating this phenomenon. An area of significant energy consumption is heating an air conditioning of buildings. Many actions of reducing the energy which is consumed by buildings, has being taken in the past years. This also has economic benefit as energy costs are significantly reduced. The present thesis deals with the field of bioclimatic design and spesifically with the energy design of a house in Kounoupidiana of Chania using Revit software.Initially some reference is made to the legislation and then design standards are listed ,such as the Passive House Standard .There is a historical overview and description of the operation of the software used and a reference to some basic principles of its operation .The concept of bioclimatic design is then analyzed and some strategies are described. In the main part of the work ,the first step was the climate analysis of the site of reconstruction This study was carried out progressively ,starting from the climate of Greece ,continuing in Crete and Chania .As far as the design of the house is concerned ,it was initially analyzed with the mass model method .Then the house was designed following the requirements ok KENAK and its energy analysis was made .Finally ,based on the results ,energy improvements were made ,and a comparison between the residence following the requirements of KENAK and the improved one was made. The purpose of this project is to design a house, which uses heating and air conditioning energy reduction strategies. An integrated approach is made using Revit BIM Design software. The ultimate goal is to approach the minimum possible energy consumption. (EN)

bachelorThesis

Βιοκλιματικός σχεδιασμός (EL)
Revit (EL)
Ενεργειακός σχεδιασμός (EL)


Ελληνική γλώσσα

2019


Πολυτεχνείο Κρήτης::Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος (EL)
Technical University of Crete::School of Environmental Engineering (EN)
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.