Αποδομώντας πέντε διαδεδομένους μύθους για τη χαρισματικότητα και τους χαρισματικούς μαθητές

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2022 (EL)

Αποδομώντας πέντε διαδεδομένους μύθους για τη χαρισματικότητα και τους χαρισματικούς μαθητές (EL)
Deconstructing five myths of giftedness and gifted students (EN)

Belogianni, Vasiliki
Barrable, Alexia
Lada, Maria Stavroula
Touloumakou, Anna

Τα χαρισματικά παιδιά αποτελούν έναν σχετικά παραμελημένο μαθητικό πληθυσμό, με περιορισμένη πρόσβαση σε εξειδικευμένες εκπαιδευτικές παρεμβάσεις για την καλλιέργεια και την ανάδειξη των ιδιαίτερων ταλέντων τους. Η επικράτηση μιας σειράς παρανοήσεων γύρω από τη χαρισματικότητα, τις ανάγκες και τα χαρακτηριστικά των χαρισματικών μαθητών τείνει να δυσχεραίνει περαιτέρω την προσπάθεια για την αποτελεσματική εκπαιδευτική και ψυχοπαιδαγωγική τους προσέγγιση. Υπό αυτό το πρίσμα, η παρούσα εργασία αποβλέπει στην αποδόμηση πέντε ιδιαίτερα διαδεδομένων μύθων γύρω από τη χαρισματικότητα και τους χαρισματικούς μαθητές, όπως αυτοί εντοπίστηκαν μέσω απλής ανασκόπησης στη διεθνή και την ελληνική βιβλιογραφία και εκκινώντας από σχετικό αφιερωματικό τεύχος του περιοδικού Gifted Childhood Quarterly. Από την ανασκόπηση διαπιστώθηκαν και αναδεικνύονται πέντε συχνές παρανοήσεις και στερεότυπα σχετικά με τον ορισμό, τις εκδηλώσεις της χαρισματικότητας, καθώς και με τις ανάγκες και τις δυνατότητες των χαρισματικών μαθητών. Η αποδόμησή τους γίνεται μέσα από την αντιπαραβολή ερευνητικών ευρημάτων και σύγχρονων επιστημονικών θεωριών που ενισχύουν τη γνώση για την εκπαίδευση των χαρισματικών παιδιών και προωθούν τεκμηριωμένες πρακτικές για τη συμπερίληψη των μαθητών αυτών. (EL)
Gifted and talented children constitute a rather neglected and underserved student population with limited access to appropriate educational services that may contribute to identifying and developing their talent. The prevalence of misconceptions and myths about giftedness and the characteristics of the gifted tends to further undermine efforts for an efficient psycho-educational approach to gifted students. Within this context, this paper seeks to debunk five prevalent myths and misconceptions about giftedness and gifted students as yielded through a literature review, starting from the relevant special issue of the Gifted Childhood Quarterly. This review analyses five common misconceptions about the definition, the expression of giftedness, as well as the educational needs and potential of gifted students. Debunking these myths goes through juxtaposing current research findings and modern theories that add to the available knowledge about giftedness and promote evidence-based inclusive practices. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

μαθητές υψηλών ικανοτήτων (EL)
νοημοσύνη (EL)
χαρισματικότητα (EL)
ταλέντο (EL)
εκπαίδευση χαρισματικών παιδιών (EL)


Προσχολική & Σχολική Εκπαίδευση

Ελληνική γλώσσα

2022-11-01


Laboratory of Pedagogical Research & Applications (EL)

2241-7206
Preschool and Primary Education; Τόμ. 10 Αρ. 2 (2022): Νοέμβριος 2022; 153-174 (EL)
Preschool and Primary Education; Vol. 10 No. 2 (2022): Novemmber 2022; 153-174 (EN)

Copyright (c) 2022 Άννα Τουλουμάκου, Βασιλική Μπελογιάννη, Alexia Barrable, Μαρία Σταυρούλα Λαδά (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.