δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο

Δικαιώματα εργαζομένου

Μηλιώνης, Χρίστος
Λύκου, Χριστίνα
Καραλή, Μαντώ

570: Καραντζόλα, Ελένη Βοκοτοπούλου, Ειρήνη Σκούρα, Βουβούλα Χαλκιόπουλος, Δημήτρης

Στις εφαρμογές γραμματισμού του προγράμματος αυτού, επιδιώκεται η εξοικείωση με τις επικοινωνιακές και γλωσσικές πρακτικές που σχετίζονται με τη διεκδίκηση δικαιωμάτων των εργαζομένων. Εξετάζονται αυθεντικά κείμενα που συναντώνται με στόχο την κατανόηση και αποτελεσματική χρήση τους.

Text (Education )
Text

εκπαίδευση ενηλίκων
κοινωνικοπολιτισμικές ομάδες
γλώσσα
ασφάλεια
ασφάλιση
πρόσβαση στην αγορά εργασίας
σύμβαση εργασίας
άδεια εργασίας
δικαίωμα εργασίας
εργασία


Ελληνική γλώσσα

*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.