Εξειδικευμένες Δεξιότητες

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο

Εξειδικευμένες Δεξιότητες

Χατζηπροκοπίου, Ευστράτιος
Χρόνης, Γιάννης
Χατζηπροκοπίου, Μάριος
Τζεράχογλου, Τάσσος
Λιτσαρδάκη, Μαρία

Text (Education )
Text

εκπαίδευση ενηλίκων
επεξεργασία πληροφοριών
κοινωνικοπολιτισμικές ομάδες
ηλεκτρονικός υπολογιστής
επεξεργασία κειμένων
πληροφορική
τεχνολογία των πληροφοριών


Ελληνική γλώσσα

*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.