Καρτέλες ιστορίας: Σημειώσεις για τους εκπαιδευτικούς

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2009 (EL)

Καρτέλες ιστορίας: Σημειώσεις για τους εκπαιδευτικούς

Ντεκάστρο, Μαρίζα

255: Aβδελά, Εφη
570: Παλαίστρα, Ρασέλ Διονυσοπούλου, Κασσιανή Πουλοπούλου, Μαρία

Text (Education )
Text

παγκόσμια ιστορία
αρχαία ιστορία
διδακτικό υλικό
μεσαιωνική ιστορία
νεώτερη ιστορία
κοινωνικοπολιτισμικές ομάδες
πρωτοβάθμια εκπαίδευση
σύγχρονη ιστορία
ιστορία


Ελληνική γλώσσα

2009-07-22


EUROPE
GR
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.