Καρτέλες ιστορίας: Ο 19ος αιώνας: Επαναστάσεις

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2009 (EL)

Καρτέλες ιστορίας: Ο 19ος αιώνας: Επαναστάσεις

Ντεκάστρο, Μαρίζα

255: Aβδελά, Εφη
570: αλαίστρα, Ρασέλ Διονυσοπούλου, Κασσιανή Πουλοπούλου, Μαρία

Text (Education )
Text

παγκόσμια ιστορία
διδακτικό υλικό
κοινωνικοπολιτισμικές ομάδες
πρωτοβάθμια εκπαίδευση
σύγχρονη ιστορία
ιστορία


Ελληνική γλώσσα

2009-07-22


19ος αιώνας
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.