Γραμματική και διδασκαλία: Γλωσσικές ασκήσεις: Μέρος 3ο

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2007 (EL)

Γραμματική και διδασκαλία: Γλωσσικές ασκήσεις: Μέρος 3ο

Γαλανόπουλος, Γιάννης
Κανελλοπούλου, Ειρήνη
Πανοπούλου, Θεοδώρα
Δημητρίου, Αναστασία
Αμπάτη, Αναστασία

570: Αυγουστάκη, Καίτη
540: Μοσχονάς, Σπύρος Α.
440: Βλαχάκης, Λευτέρης Παπανίκος, Χρήστος
340: Μοσχονάς, Σπύρος Α.

To εκπαιδευτικό υλικό που διατίθεται στην ενότητα Ασκήσεις έχει τη μορφή γλωσσικών ασκήσεων και αποσκοπεί στην ενίσχυση της ελληνομάθειας των αλλόφωνων μαθητών/μαθητριών στα γυμνάσια της Θράκης.Οι Ασκήσεις Γραμματικής απευθύνονται σε μαθητές και μαθήτριες της μειονότητας που φοιτούν στη Μέση Εκπαίδευση. Πρόκειται για αρθρωτό υλικό, κατάλληλο για διδασκαλία ιδιαίτερα στο πλαίσιο των μαθημάτων του διευρυμένου ωραρίου. Παρέχονται δομικές και επικοινωνιακές ασκήσεις και δραστηριότητες τόσο για την παραγωγή όσο και για την κατανόηση του προφορικού και του γραπτού λόγου. Οι ασκήσεις χωρίζονται σε δύο επίπεδα, Α: Ημι-αρχαρίων και Β: Μέσων.

Text (Education )
Text

κοινωνικοπολιτισμικές ομάδες
δευτεροβάθμια εκπαίδευση
ξένη γλώσσα
διγλωσσία
διδασκαλία ξένων γλωσσών
σχολικό εγχειρίδιο


Ελληνική γλώσσα

2007-06


GR.MT
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.