Συμβουλευτική γονέων στη διαχείριση της συναισθηματικής και κοινωνικής ανάπτυξης των χαρισματικών παιδιών

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2019 (EL)

Συμβουλευτική γονέων στη διαχείριση της συναισθηματικής και κοινωνικής ανάπτυξης των χαρισματικών παιδιών (EL)

ΝΑΝΟΥ, ΓΕΩΡΓΙΑ
ΣΑΛΜΟΝΤ, ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΠΑΠΠΑ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

Οι σύγχρονες αντιλήψεις σχετικά με τη χαρισματικότητα αντανακλούν την ολοένα αυξανόμενη αναγνώριση της σημασίας της εξισορρόπησης μεταξύ των θεωρητικών και πρακτικών ορισμών οι οποίοι δίνουν έμφαση τόσο στην επίλυση προβλημάτων κάτω από συγκεκριμένες συνθήκες όσο και σε ταλέντα που σχετίζονται με συγκεκριμένα πλαίσια και τομείς καθώς και στην επίδραση μιας παρατεταμένης, εμπρόθετης εξάσκησης στην πραγμάτωση ενός ιδιαίτερου ταλέντου. Έχει καταγραφεί ότι ο δείκτης νοημοσύνης των χαρισματικών ατόμων ξεπερνά το 140, γεγονός το οποίο οδηγεί στην εμφάνιση ιδιαίτερων χαρακτηριστικών σε διάφορους τομείς. Συνήθως ο υψηλός δείκτης νοημοσύνης δεν συμβαδίζει με τη γενικότερη κοινωνικο- συναισθηματική ανάπτυξη και τις κοινωνικές δεξιότητες που αναμένεται να αναπτύξουν τα χαρισματικά παιδιά με αποτέλεσμα την εμφάνιση αρνητικών διαθέσεων τόσο για το ίδιο το παιδί όσο και για την οικογένειά του. Σκοπός της παρούσας ανακοίνωσης είναι να παρακολουθήσει την κοινωνική ανάπτυξη και την συναισθηματική νοημοσύνη των χαρισματικών παιδιών καθώς και το ρόλο τον οποίο μπορούν να διαδραματίζουν οι περιβαλλοντικοί παράγοντες στην ανάδειξη αυτών των ταλέντων. Ιδιαίτερη σημασία φαίνεται να παρουσιάζει η συμμετοχή των γονέων των χαρισματικών παιδιών, σε κάθε αναπτυξιακό/ εξελικτικό στάδιο, οι οποίοι με την κατάλληλη συμβουλευτική παρέμβαση θα είναι σε θέση να εντοπίσουν τις διαφορές και στη συνέχεια να βοηθηθούν να γνωρίσουν και να εφαρμόσουν μεθόδους για τη διαχείριση, αρχικά, των δικών τους συναισθημάτων απέναντι στη χαρισματική προσωπικότητα του παιδιού τους και παράλληλα να αποκτήσουν την ικανότητα να το υποστηρίξουν τόσο στο πλαίσιο της κοινωνικής ανάπτυξης όσο και στην ολόπλευρη ανάπτυξη της προσωπικότητάς του. (EL)
Modern views on charismatic people reveal an ever-increasing awareness of the importance of balancing theoritical and practical defintions which lay emphasis on problem solution under certain circumstances, on talents related to certain contexts and fields as well as on the contribution of prolonged intentional exercise to the development of a special talent. It has been recorded that the Intelligence Quotient fo charismatic people surpasses140, which leads the appearance of special characteristics in a number of fields.The high IQ level of charismatic children does not usually keep pace with their general socio-emotional development and the social competences that they are expected to develop, which results in the appearance of a negative disposition both on the children's part and on the IR parents' part.The aim of the current announcement is to examinethe social development and the emotional intelligence of charismatic children, as well as examine the role that enviromental factors may play in the development of these talents.The participation of the parents of charismatic children in every evolutionary stage of their development appears to be particularly significant.With an appropriate counseling intervention parents will be able to identify low performance and they will also receive help in learning and using suitable methods for managing, first of all, their own emotions toward their child's charismatic personality, and also for supporting their child in his/her social development and in the achievement of his/her personal growth. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

συναισθηματική νοημοσύνη (EL)
κοινωνική ανάπτυξη (EL)
Συμβουλευτική γονέων (EL)
χαρισματικά παιδιά (EL)
gifted children (EN)
parental counseling (EN)
emotional intelligence (EN)
social development (EN)


Πανελλήνιο Συνέδριο Επιστημών Εκπαίδευσης

Ελληνική γλώσσα

2019-03-06


Research Center of Psychophysiology and Education (EL)

2529-1157
Πανελλήνιο Συνέδριο Επιστημών Εκπαίδευσης; Τόμ. 1 (2017): 7ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ; 1045-1062 (EL)
Panhellenic Conference of Educational Sciences; Vol. 1 (2017): 7ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ; 1045-1062 (EN)

Πνευματική ιδιοκτησία (c) 2019 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΠΑΠΠΑ, ΓΕΩΡΓΙΑ ΝΑΝΟΥ, ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΣΑΛΜΟΝΤ (EL)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.