Ο σχολικός εκφοβισμός ως παράγοντας κινδύνου παραβατικής συμπεριφοράς στην ενήλικη ζωή

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΟ σχολικός εκφοβισμός ως παράγοντας κινδύνου παραβατικής συμπεριφοράς στην ενήλικη ζωή (EL)

ΣΙΟΥΤΗ, ΖΩΗ
ΤΟΛΗΣ, ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

Ο σχολικός εκφοβισμός είναι ένα σημαντικό κοινωνικό πρόβλημα με σοβαρές συνέπειες, βραχυπρόθεσμες, στη σωματική και ψυχολογική υγεία των παιδιών και μακροπρόθεσμες, στη μελλοντική τους ψυχοκοινωνική προσαρμογή ως ενήλικες. Μεγάλες διαχρονικές μελέτες στην εγκληματολογία έχουν επισημάνει τις αναπτυξιακές συσχετίσεις μεταξύ των συναισθηματικών προβλημάτων και των προβλημάτων συμπεριφοράς στην πρώιμη παιδική ηλικία και της ύστερης εγκληματικότητας των εφήβων ή των ενηλίκων. Η παρούσα βιβλιογραφική ανασκόπηση στοχεύει στη μελέτη της σχέσης μεταξύ του σχολικού εκφοβισμού και της παραβατικής συμπεριφοράς στην εφηβική και ενήλικη ζωή και στην ποινική αντιμετώπιση του ανήλικου δράστη από την Ελληνική Πολιτεία. Τα ευρήματα της βιβλιογραφικής ανασκόπησης δείχνουν ότι ο σχολικός εκφοβισμός είναι παράγοντας κινδύνου της παιδικής ηλικίας για εκδήλωση μεταγενέστερης παραβατικής συμπεριφοράς. Η εκφοβιστική συμπεριφορά αυξάνει την πιθανότητα εμφάνισης δυσμενών αποτελεσμάτων αργότερα στην ενήλικη ζωή των θυτών. Οι παρεμβάσεις γονικής κατάρτισης ενδέχεται να αποτρέψουν τόσο τον εκφοβισμό όσο και την παραβατικότητα. Τα αποτελέσματα αυτά έχουν μεγάλη σημασία στην πρόληψη της εγκληματικότητας και της ψυχοπαθολογίας των εφήβων, υποδεικνύοντας ότι οι προληπτικές παρεμβάσεις που βασίζονται στο σχολείο και στην κοινότητα και εστιάζουν στον εκφοβισμό πρέπει να αποτελούν κύρια προτεραιότητα της πολιτικής δημόσιας υγείας των παιδιών, καθώς ο εκφοβισμός και η παραβατικότητα είναι συμπεριφορικές εκδηλώσεις του ίδιου κοινωνικού φαινομένου. (EL)
School bullying is an important social problem with serious consequences, short-term, in the physical and psychological health of children and long-term, in their future psychosocial adaptation as adults. Major longitudinal studies in criminology have highlighted the developmental correlations between emotional and behavioral problems in early childhood and late juvenile or adult crime. This bibliographic review aims to study the relationship between school bullying and delinquent behavior in adolescent and adult life, and the criminal treatment of the underage offender by the Greek State. The findings of the bibliographic review show that school bullying is a childhood risk factor for later offending behavior. Intimidating behavior increases the likelihood of adverse effects occurring later in the adult life of the victims. Parental training interventions may prevent both intimidation and delinquency. These results are of great importance in preventing juvenile crime and psychopathology by suggesting that school-based and community-based preventative interventions focusing on intimidation should be a major priority of children's public health policy, as intimidation and delinquency are behavioral manifestations of the same social phenomenon. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

Σχολικός εκφοβισμός (EL)
πρόληψη (EL)
θύτης (EL)
παραβατικότητα (EL)
offender (EN)
School bullying (EN)
delinquency (EN)
prevention (EN)


Πανελλήνιο Συνέδριο Επιστημών Εκπαίδευσης

Ελληνική γλώσσα

2019-03-06


Research Center of Psychophysiology and Education (EL)

2529-1157
Πανελλήνιο Συνέδριο Επιστημών Εκπαίδευσης; Τόμ. 1 (2017): 7ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ; 1202-1214 (EL)
Panhellenic Conference of Educational Sciences; Τόμ. 1 (2017): 7ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ; 1202-1214 (EN)

Copyright (c) 2019 ΖΩΗ ΣΙΟΥΤΗ, ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΛΗΣ (EL)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.