Τα άτομα με κινητικές αναπηρίες σε μυθιστορήματα ελληνικής παιδικής και εφηβικής λογοτεχνίας

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΤα άτομα με κινητικές αναπηρίες σε μυθιστορήματα ελληνικής παιδικής και εφηβικής λογοτεχνίας (EL)

ΣΚΑΡΠΑ, ΗΛΕΚΤΡΑ

Στόχος της έρευνας αποτελεί η μελέτη του τρόπου απεικόνισης της κινητικής αναπηρίας σε μυθιστορήματα παιδικής και εφηβικής λογοτεχνίας. Στο πρώτο μέρος, αναπτύσσεται το θεωρητικό πλαίσιο και επιχειρείται μια βιβλιογραφική ανασκόπηση πάνω στις έρευνες - διεθνείς και ελληνικές - που εξετάζουν τον τρόπο απεικόνισης ηρώων με κινητικές αναπηρίες στην παιδική λογοτεχνία. Στο δεύτερο μέρος, παρουσιάζονται τα ευρήματα της έρευνας, δηλαδή, η στάση των κοινωνικών θεσμών (οικογένεια, κοινωνικός περίγυρος, συνομήλικοι, σχολείο, πολιτεία) απέναντι στα άτομα με κινητικές αναπηρίες, όπως αυτή αποτυπώνεται στα υπό μελέτη μυθιστορήματα. Η συγκεκριμένη έρευνα είναι κοινωνιολογικού περιεχομένου, και για τον προσδιορισμό των χαρακτηριστικών της, χρησιμοποιείται η ποιοτική μορφή της Ανάλυσης Περιεχομένου. Υλικό της έρευνας αποτελούν επτά κοινωνικά μυθιστορήματα ελληνικής παιδικής και εφηβικής λογοτεχνίας τα οποία περιλαμβάνουν ήρωες με κινητικές αναπηρίες άνω και κάτω άκρων. Στα αποτελέσματα της έρευνας διαφαίνεται η διαφορά στον τρόπο διαχείρισης της κινητικής αναπηρίας από τους σύγχρονους συγγραφείς. Παρουσιάζεται απαλλαγμένη από στερεοτυπικές αντιλήψεις και προσεγγίζεται με περισσότερο σεβασμό. Η οικογενειακή συνοχή φαίνεται να επηρεάζεται άμεσα και με τον ίδιο ακριβώς τρόπο σε όλα τα υπό έρευνα μυθιστορήματα. Ο κοινωνικός περίγυρος φέρεται μειονεκτικά και απορριπτικά απέναντι στους πρωταγωνιστές. Αντίθετα, οι συνομήλικοί τους διατηρούν υποστηρικτικό ρόλο. Η φοίτηση των μαθητών με αναπηρία στο σχολείο παρουσιάζει αρκετές δυσκολίες. Τέλος, η στάση της πολιτείας δεν έχει διαφοροποιηθεί και συνεχίζει να είναι αρνητικά διακείμενη προς τα άτομα με κινητικές αναπηρίες. (EL)
The objective of this research is the study of the imaging mode of mobility disability in novels of Greek children's and adolescent literature. The first part develops the theoretical framework and there is an attempt of a literature review on the research - international and Greek - which examines the imaging mode of heroes with mobility disabilities in children's literature. The second part presents the findings of the research, the social institutions' attitude (family, social environment, peers, school, state) towards people with mobility disabilities, as this is imprinted in the studied novels. This research is of sociological content and in order to determine its characteristics, the qualitative form of Content Analysis is being used. Seven social novels of Greek children's and adolescent literature which include heroes with upper and lower extremities mobility disabilities constitute a material of the research. The results of this research reveal the difference in the way modern writers cope with mobility disability. Disability is being depicted free from stereotypes and is approached with greater respect. Family cohesion seems to be directly and in exactly the same way influenced in all of the studied novels. The social environment is disadvantaged and reluctant to the protagonists. On the contrary, peers maintain a supporting role. The attendance of students with disabilities in school presents several difficulties. Finally, state’s attitude has not been differentiated and continues to be negatively disposed towards people with mobility disabilities. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

παιδική και εφηβική λογοτεχνία (EL)
μυθιστόρημα (EL)
κινητική αναπηρία (EL)
κοινωνικοί θεσμοί (EL)
children's and adolescent literature (EN)
mobility disability (EN)
social institutions (EN)
novel (EN)


Πανελλήνιο Συνέδριο Επιστημών Εκπαίδευσης

Ελληνική γλώσσα

2019-03-06


Research Center of Psychophysiology and Education (EL)

2529-1157
Πανελλήνιο Συνέδριο Επιστημών Εκπαίδευσης; Τόμ. 1 (2017): 7ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ; 1221-1231 (EL)
Panhellenic Conference of Educational Sciences; Τόμ. 1 (2017): 7ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ; 1221-1231 (EN)

Copyright (c) 2019 ΗΛΕΚΤΡΑ ΣΚΑΡΠΑ (EL)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.