Δείκτης νοημοσύνης, κίνητρα, στρατηγικές μάθησης και σχολικές επιδόσεις μαθητών Γυμνασίου

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΔείκτης νοημοσύνης, κίνητρα, στρατηγικές μάθησης και σχολικές επιδόσεις μαθητών Γυμνασίου (EL)
Δείκτης νοημοσύνης, κίνητρα, στρατηγικές μάθησης και σχολικές επιδόσεις μαθητών Γυμνασίου (EN)

ΖΜΠΑΙΝΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΑΛΛΙΑΚΜΑΝΗ, ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΜΠΟΤΣΗ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

Η συνεξέταση του δείκτη νοημοσύνης, των πεποιθήσεων των κινήτρων και των στρατηγικών μάθησης των μαθητών, αποτελεί χρήσιμη πηγή ανατροφοδότησης και πληροφοριών τόσο για την εκπαιδευτική κοινότητα όσο και για τους ίδιους τους μαθητές προκειμένου να αυξήσουν τις σχολικές τους επιδόσεις. Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν να εξεταστεί η σχέση ανάμεσα στο δείκτη νοημοσύνης, τα κίνητρα και τις στρατηγικές μάθησης, καθώς και να διαπιστωθεί ο τρόπος που αυτοί οι παράγοντες σχετίζονται αφενός μεταξύ τους, αφετέρου με τη σχολική επίδοση των μαθητών. Για την επίτευξη του σκοπού αυτού διεξήχθη ποσοτική έρευνα σε δείγμα 216 μαθητών Γυμνασίου. Χορηγήθηκαν δύο ερευνητικά εργαλεία· το Ερωτηματολόγιο Κινήτρων και Στρατηγικών Μάθησης (MSLQ) και το Τεστ Τυπικών Προοδευτικών Μητρών του Raven.Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι μαθητές που σημειώνουν καλύτερες σχολικές επιδόσεις τείνουν να έχουν υψηλότερες πεποιθήσεις κινήτρων και χρησιμοποιούν σε μεγαλύτερο βαθμό στρατηγικές για τη μάθησή τους σε σχέση με τους μαθητές χαμηλότερων επιδόσεων.Tο άγχος εξετάσεων φαίνεται να επηρεάζει σημαντικά την επίδοσή τους στα Μαθηματικά. Αναφορικά με την εξέταση του δείκτη νοημοσύνης, τα αποτελέσματα της έρευνας φανερώνουν ότι, οι χαρισματικοί μαθητές έχουν καλύτερες σχολικές επιδόσεις από τους μαθητές με χαμηλότερο δείκτη νοημοσύνης. Τέλος, ο συγκεκριμένος δείκτης φαίνεται να επηρεάζει μόνο τους μη χαρισματικούς μαθητές ως προς τη διαμόρφωση των σχολικών τους επιδόσεων. Ωστόσο, περαιτέρω έρευνα προτείνεται να διεξαχθεί για να επιτραπεί η γενίκευση των αποτελεσμάτων. (EL)
The co-examination of the intelligence quotient, the motivational beliefs and the learning strategies of the students, act as a useful source of information and feedback, both for them and for the educational society. The purpose of the present study is the examination of the correlation between the above-mentioned factors, as well as the clarification on the way these factors affect the school performance of the pupils. In order to achieve this, a quantitative research on 216 pupils of secondary school has been conducted, where a questionnaire of Motivated Strategies for Learning (MSLQ) and a test of Raven’s Progressive Matrices have been distributed.The results in general show that students who achieve better grades, tend to have higher motivational beliefs and use learning strategies in greater extend, than the students with low grades. Moreover, the stress seems to affect mainly the performance in Mathematics.  As far as the effect of intelligent quotient (Iq) in school performance is concerned, the studies show that, charismatic students tend to achieve higher grades than students with lower IQ. Students with lower grades seem to arrange and format their school performance by this factor. Further research need to be done, in order for the above results to be generalized. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

δείκτης νοημοσύνης, κίνητρα μάθησης, στρατηγικές μάθησης, σχολικές επιδόσεις (EL)
learning strategies (EN)
academic achievement (EN)
motivational beliefs (EN)
intelligence quotient (EN)


Πανελλήνιο Συνέδριο Επιστημών Εκπαίδευσης

Ελληνική γλώσσα

2019-03-06


Research Center of Psychophysiology and Education (EL)

2529-1157
Πανελλήνιο Συνέδριο Επιστημών Εκπαίδευσης; Τόμ. 1 (2017): 7ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ; 304-314 (EL)
Panhellenic Conference of Educational Sciences; Τόμ. 1 (2017): 7ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ; 304-314 (EN)

Copyright (c) 2019 ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΑΛΛΙΑΚΜΑΝΗ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΜΠΟΤΣΗ (EL)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.