Ο εκπαιδευτικός ως ηγέτης ενός αποτελεσματικού και ανοιχτού σχολείου

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2019 (EL)

Ο εκπαιδευτικός ως ηγέτης ενός αποτελεσματικού και ανοιχτού σχολείου (EL)
Ο εκπαιδευτικός ως ηγέτης ενός αποτελεσματικού και ανοιχτού σχολείου (EN)

ΚΑΡΜΑ, ΣΟΦΙΑ-ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ
ΠΟΛΥΖΟΥ, ΔΗΜΗΤΡΑ

Η παρούσα εργασία στοχεύει στον εντοπισμό των χαρακτηριστικών εκείνων που προσδιορίζουν τον εκπαιδευτικό που εμφανίζει ηγετική συμπεριφορά. Για τον σκοπό αυτό, η έννοια του ηγέτη – εκπαιδευτικού, θα εξεταστεί μέσα από τους ρόλους του στο ανοιχτό και αποτελεσματικό σχολείο. Πιο συγκεκριμένα, θα μελετηθεί ο ρόλος του εκπαιδευτικού ως ηγέτη στο ανοιχτό σχολείο – το οποίο αλληλοεπιδρά με το περιβάλλον του και, αντίστοιχα, ο ρόλος του ως ηγέτης στο αποτελεσματικό σχολείο – το οποίο πετυχαίνει τους σκοπούς του. Και στις δυο περιπτώσεις, θα διερευνηθούν τα χαρακτηριστικά που ο εκπαιδευτικός θα πρέπει να έχει, ώστε να συνεισφέρει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στην επίτευξη των σκοπών και των λειτουργιών του σχολείου. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στις δεξιότητες που απαιτούνται για την διαχείριση κρίσεων στη σχολική μονάδα. (EL)
The purpose of this review is to identify the role, the leadership skills and behaviors that a teacher leader possess. For this reason, the role of the teacher leader will be examined through their job position in an open and effective school system. Regarding the open school, the focus of the study is on the interaction of the teacher leader with the dynamic environment. Respectively, for the effective school, the role of the teacher leader is assessed, regarding how the objectives of the school are achieved. In both of these parameters, the key traits and behaviors of a teacher leader will be determined, in order the teacher to contribute dynamically to the achievement of the goals and functions of the school system. Emphasis is given to the capacities of the teacher needed for the effective conflict management in the school unit. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

Εκπαιδευτικός-ηγέτης (EL)
ηγεσία (EL)
διαχείριση κρίσεων (EL)
ένταξη (EL)
inclusion (EN)
conflict management (EN)
leadership (EN)
teacher-leadership (EN)


Πανελλήνιο Συνέδριο Επιστημών Εκπαίδευσης

Ελληνική γλώσσα

2019-03-06


Research Center of Psychophysiology and Education (EL)

2529-1157
Πανελλήνιο Συνέδριο Επιστημών Εκπαίδευσης; Τόμ. 1 (2017): 7ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ; 373-380 (EL)
Panhellenic Conference of Educational Sciences; Vol. 1 (2017): 7ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ; 373-380 (EN)

Πνευματική ιδιοκτησία (c) 2019 ΣΟΦΙΑ-ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΚΑΡΜΑ, ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΟΛΥΖΟΥ (EL)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.