Νοητικές ικανότητες εμπλεκομένων σε περιστατικά Σχολικού Εκφοβισμού/ Θυματοποίησης

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2019 (EL)

Νοητικές ικανότητες εμπλεκομένων σε περιστατικά Σχολικού Εκφοβισμού/ Θυματοποίησης (EL)
Cognitive abilities of students involved in school bullying/ victimization incidents (EN)

ΚΑΦΑΛΟΥΚΟΥ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

Ο σχολικός Εκφοβισμός/ Θυματοποίηση λαμβάνει χώρα μεταξύ συνομηλίκων, εμπεριέχει ταυτόχρονα φυσική και λεκτική βία, η οποία αποτελεί ένα συστηματικό, διαρκές σύνολο συμπεριφορών που προκαλείται από ένα άτομο ή μια ομάδα προκειμένου να αποκτήσουν δύναμη, γόητρο ή αγαθά (Espelage&Swearer, 2003).Ο «ρόλος» των εμπλεκομένων σε περιστατικά σχολικού Εκφοβισμού/Θυματοποίησης  σχετίζεται και με τα ατομικά χαρακτηριστικά του /της μαθητή/τριας και καθορίζει τη συμπεριφορά τους  (Salmivallietal., 1996). Ο δείκτης νοημοσύνης επιδρά στην εκδήλωση ή μη επιθετικής συμπεριφοράς και στη μορφή αυτής (Παπαδάτος, 2003· 2004).Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι η μελέτη της σχέσης του νοητικού επιπέδου των εμπλεκομένων σε περιστατικά σχολικού Εκφοβισμού/ Θυματοποίησης και του ρόλου τους. Στη μελέτη συμμετέχουν 85 μαθητές της Ε΄καιΣτ΄τάξης Δημοτικών Σχολείων της Αττικής. ΧορηγήθηκανOlweus’ Questionnaire on Bullying for Students (Olweus, 1996) (ελληνικήπροσαρμογή) και Raven Colored Matrices (Raven, 1984).Η ανάλυση των δεδομένων διαπιστώνει συσχέτιση του νοητικού επιπέδου των εμπλεκομένων σε περιστατικά σχολικού Εκφοβισμού/ Θυματοποίησης και των ρόλων που υιοθετούν σ΄αυτά τα περιστατικά. (EL)
School bullying/ victimization occurs between peers, involving both physical and verbal violence. It refers to a systematic, continuous set of behaviors which is caused by a person or a group of persons in order to gain power, prestige or other goods (Espelage& Swearer, 2003).The role one holds in a school bullying/ victimization incident is related to the individual characteristics of the student and determines his or her behavior (Salmivalli et al., 1996). IQ affects whether an aggressive behavior will manifest or not, as well as the form it will take (Papadatos, 2003· 2004).The aim of the present study was to examine the relationship between the mental level of the students involved in school bullying/ victimization and their role in the incidents. The sample consisted of 85 students attending the 5th and 6th grades of primary schools in the Attica region. The Olweus Bullying Questionnaire (Olweus, 1996) and the Raven's Coloured Progressive Matrices (Raven, 1984) were administered.The data analysis revealed a correlation between the mental level of the students involved in school bullying/ victimization and the roles that they adopt in these incidents. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

υπερασπιστής του θύματος (EL)
ενισχυτής ή βοηθός του θύτη (EL)
θύμα (EL)
παριστάμενος (EL)
θύτης (EL)
νοητικό επίπεδο (EL)
victim’s defender (EN)
bully’s supporter or henchman (EN)
mental level (EN)
bystander (EN)
victim (EN)
bully (EN)


Πανελλήνιο Συνέδριο Επιστημών Εκπαίδευσης

Ελληνική γλώσσα

2019-03-06


Research Center of Psychophysiology and Education (EL)

2529-1157
Πανελλήνιο Συνέδριο Επιστημών Εκπαίδευσης; Τόμ. 1 (2017): 7ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ; 1592-1613 (EL)
Panhellenic Conference of Educational Sciences; Vol. 1 (2017): 7ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ; 1592-1613 (EN)

Πνευματική ιδιοκτησία (c) 2019 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΚΑΦΑΛΟΥΚΟΥ (EL)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.