δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2019 (EL)

Η εφηβική παραβατικότητα (EL)

ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ, ΑΓΑΘΗ
ΝΙΚΟΛΑΡΑΚΗ, ΚΑΛΛΙΟΠΗ

Τις τελευταίες δεκαετίες, η παραβατικότητα των εφήβων έχει απασχολήσει αρκετά τα εκπαιδευτικά και νομικά συστήματα στην Ευρώπη και λόγω των έντονων οικονομικών και κοινωνικών επιπτώσεων του φαινομένου αποτελεί φλέγον ζήτημα. Η οικονομική κρίση, η κατάρρευση των βασικών ευρωπαϊκών ανθρωπιστικών αξιών σε συνδυασμό με την πολύ-πολιτισμικότητα που βιώνει τα τελευταία χρόνια η Ευρώπη, βοήθησαν στην αύξηση των νεαρών εγκληματιών . Είναι πλέον κοινώς αποδεκτό ότι η εφηβική παραβατικότητα αποτελεί φαινόμενο κοινωνικής παθογένειας στις ευρωπαϊκές χώρες και η πρόληψη του κυρίως, σε σχέση με την αντιμετώπιση, κρίνεται βαρύνουσας σημασίας. Σκοπός της συγκεκριμένης μελέτης είναι η βιβλιογραφική ανασκόπηση σε διεθνή και ελληνικά ερευνητικά δεδομένα που αναφέρονται στα αίτια και την αντιμετώπιση του φαινομένου. Τα αποτελέσματα της έρευνας αποδεικνύουν ότι η οικονομική κρίση των τελευταίων ετών αυξάνει τους ανήλικους παραβάτες, που στην πλειονότητά τους αποτελούν οικονομικά και εκπαιδευτικά παιδιά ενός κατώτερου Θεού.  (EL)
The last few decades, the juvenile delinquency affects the educational and legal system in Europe and due to the social and economic impacts of this phenomenon, it is a burning issue. The economic crisis, the collapse of the basic European humanitarian values in combination with the multiculturalism experiencing Europe in recent years, contributes to the juvenile delinquency. It comes to be commonly accepted that the juvenile delinquency is a phenomenon of social pathology in the European countries and its prevention constitutes a very important issue. The main purpose of this study is the literature review on International and Greek research data listed on the causes and treatment of the phenomenon. The results of the research signify that the economic crisis of the recent years, contributes to the increase of the juvenile offenders, the majority of them are economic and educational children of a lesser God.  (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

χαρακτηριστικά εφήβων (EL)
σχολειο (EL)
μορφές παραβατικής συμπεριφοράς (EL)
οικονομική κρίση (EL)
οικογένεια (EL)
economic crisis (EN)
juvenile delinquency (EN)
school (EN)
family (EN)
forms of delinquent behavior (EN)


Πανελλήνιο Συνέδριο Επιστημών Εκπαίδευσης

Ελληνική γλώσσα

2019-03-06


Research Center of Psychophysiology and Education (EL)

2529-1157
Πανελλήνιο Συνέδριο Επιστημών Εκπαίδευσης; Τόμ. 1 (2017): 7ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ; 1289-1297 (EL)
Panhellenic Conference of Educational Sciences; Vol. 1 (2017): 7ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ; 1289-1297 (EN)

Πνευματική ιδιοκτησία (c) 2019 ΑΓΑΘΗ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ, ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΝΙΚΟΛΑΡΑΚΗ (EL)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.