Κίνητρα και αντιλήψεις μαθητών/τριών για το περιεχόμενο του βιβλίου των μαθηματικών της Γ΄ τάξης του Δημοτικού Σχολείου

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2020 (EL)

Κίνητρα και αντιλήψεις μαθητών/τριών για το περιεχόμενο του βιβλίου των μαθηματικών της Γ΄ τάξης του Δημοτικού Σχολείου (EL)
Students' motivation and perceptions of the content about the 3rd grade elementary school mathematics textbook (EN)

Θεοφανίδου, Ιωάννα
Βάσιου, Αικατερίνη
Λεμονίδης, Χαράλαμπος

Σκοπός της μελέτης ήταν να εξετάσει την κινητοποίηση των μαθητών/τριών στα μαθηματικά, καθώς και τις αντιλήψεις τους για το σχολικό βιβλίο των μαθηματικών. Στην έρευνα συμμετείχαν 46 μαθητές/τριες της Γ΄ δημοτικού (8 ετών), από σχολεία Α/θμιας Εκπ/σης του Νομού Φλώρινας, που απάντησαν σε δύο ανοιχτού τύπου ερωτήσεις: 1. Γιατί διαβάζεις μαθηματικά; και 2. Αν μπορούσες να αλλάξεις κάτι στο βιβλίο των μαθηματικών, τι θα ήθελες να αλλάξεις ή να προσθέσεις; Η ανάλυση περιεχομένου στις ερωτήσεις ανοιχτού τύπου έδειξε, ότι οι μαθητές/τριες, παρόλο που θεωρούν το βιβλίο τους των μαθηματικών εύκολο και ευχάριστο, ωστόσο διαβάζουν τα μαθηματικά γιατί είναι χρήσιμα και για να ικανοποιήσουν τους άλλους (γονείς, εκπαιδευτικούς). Τα αποτελέσματα προτείνουν τη δυνατότητα ενίσχυσης των κινήτρων των μαθητών με βάση τις αντιλήψεις τους για το περιεχόμενο του βιβλίου των μαθηματικών της τάξης που παρακολουθούν.  (EL)
The aim of the study was to examine students’ motivation in mathematics and their perceptions about their mathematics’ book. 46 3rd Grade Primary School students answered two open-ended questions: 1. Why are you reading math? 2. If you could change something in the book of mathematics, what would you like to change or add? Content analysis in the open-ended questions showed that students, although they consider their mathematics book to be easy and enjoyable, nevertheless they study mathematics because they want to satisfy others (parents, educators). Results suggest the possibility of enhancing students' motivation from their perceptions about the contents of their mathematics’ book. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

μαθηματικά (EL)
Θεωρία αυτοπροσδιορισμού (EL)
κίνητρα (EL)
motivation (EN)
Mathematics (EN)
self-determination theory (EN)


Πανελλήνιο Συνέδριο Επιστημών Εκπαίδευσης

Αγγλική γλώσσα

2020-07-28


Research Center of Psychophysiology and Education (EL)

2529-1157
Πανελλήνιο Συνέδριο Επιστημών Εκπαίδευσης; Τόμ. 9 (2019): 9ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ; 187-196 (EL)
Panhellenic Conference of Educational Sciences; Vol. 9 (2019): 9ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ; 187-196 (EN)

Πνευματική ιδιοκτησία (c) 2020 Ιωάννα Θεοφανίδου, Αικατερίνη Βάσιου, Χαράλαμπος Λεμονίδης (EL)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.