Αίτια και τρόποι αντιμετώπισης της παιδικής και εφηβικής παραβατικότητας

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2020 (EL)

Αίτια και τρόποι αντιμετώπισης της παιδικής και εφηβικής παραβατικότητας (EL)
Αίτια και τρόποι αντιμετώπισης της παιδικής και εφηβικής παραβατικότητας (EN)

Καφίρη, Ιουλία

Με την παρούσα εισήγηση αναλύονται διάφορες πτυχές του φαινομένου της παιδικής και εφηβικής παραβατικότητας,   παρουσιάζονται κάποιες από τις αιτίες που μπορούν να οδηγήσουν σε αυτό το φαινόμενο και στο τέλος αναλύονται κάποιοι ενδεικτικοί τρόποι αντιμετώπισης του σοβαρού αυτού προβλήματος,  εστιάζοντας στον ρόλο των γονέων και των εκπαιδευτικών που επικοινωνούν σε μεγαλύτερο βαθμό με το παιδί.  Επίσης,  δίνεται έμφαση και στον ρόλο την πρόληψης τέτοιων φαινομένων.  Σκόπός της εισήγησης είναι να αναδειχθεί η σοβαρότητα του φαινομένου της παιδικής και εφηβικής παραβατικότητας.  Καταλήγοντας,  από την έρευνα συμπεραίνουμε ότι η υποστήριξη των μαθητών,  η επαφή με την οικογένεια,  οι προληπτικές παρεμβάσεις,  οι δράσεις μέσα στον χώρο του σχολείου μέσα σε θετικό περιβάλλον αποτελούν στοιχεία που μπορούν να βοηθήσουν στην αποτροπή και αντιμετώπιση φαινομένων παραβατικής συμπεριφοράς. (EL)
This paper analyzes various aspects of the phenomenon of childhood and adolescent delinquency, presents some of the causes that can lead to this phenomenon, and in the end analyzes some indicative ways of addressing this serious problem, focusing on the role of parents and teachers communicate to a greater extent with the child. It also emphasizes the role of preventing such phenomena. The purpose of the paper is to highlight the seriousness of the phenomenon of childhood and adolescent delinquency. Concluding, the research concludes that student support, family contact, preventive interventions, school-based activities in a positive environment are factors that can help to prevent and deal with phenomena of delinquent behavior.  (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

Επιθετικότητα (EL)
διαταραχές διαγωγής (EL)
Παιδική (EL)
εφηβική παραβατικότητα (EL)
Childhood (EN)
behavioral disorders (EN)
aggression (EN)
teenage delinquency (EN)


Πανελλήνιο Συνέδριο Επιστημών Εκπαίδευσης

Αγγλική γλώσσα

2020-07-28


Research Center of Psychophysiology and Education (EL)

2529-1157
Πανελλήνιο Συνέδριο Επιστημών Εκπαίδευσης; Τόμ. 9 (2019): 9ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ; 260-271 (EL)
Panhellenic Conference of Educational Sciences; Vol. 9 (2019): 9ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ; 260-271 (EN)

Πνευματική ιδιοκτησία (c) 2020 Ιουλία Καφίρη (EL)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.