Παράμετροι Εκπαίδευσης Χαρισματικών Παιδιών στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2020 (EL)

Παράμετροι Εκπαίδευσης Χαρισματικών Παιδιών στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση (EL)
Παράμετροι Εκπαίδευσης Χαρισματικών Παιδιών στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση (EN)

Κοτσιφάκος, Δημήτριος

Το παρόν άρθρο αναφέρεται σε στοιχεία αναγνώρισης της χαρισματικότητας των μαθητριών και των μαθητών της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης καθώς και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά χειρισμού για την ανάδειξη της. Τα χαρακτηριστικά αυτά, αρχικά εντάσσονται ως επέκταση των βασικών θεωρητικών προσεγγίσεων της βιβλιογραφίας για τη χαρισματικότητα. Στο άρθρο ανασκευάζονται όσα αρνητικά στερεότυπα επενεργούν αρνητικά και αντί αυτών των προκαταλήψεων, προτείνεται μία ολική στρατηγική διαχείρισης των χαρισματικών μαθητριών/των για την Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση. Στη συνέχεια, αποδελτιώνονται μέσω στατιστικών μετρήσεων και επικαιροποιημένων αξιολογήσεων επιδόσεις από διάφορα πεδία της μαθησιακής συμπεριφοράς των μαθητριών/των της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης. Το άρθρο κλείνει με τα συμπεράσματα σχετικά με την παρουσίαση των ιδιαίτερων στρατηγικών σχετικά με τις γνώσεις, τις στάσεις και τις δεξιότητες οι οποίες επενεργούν στην ανάδειξη των χαρισματικών μαθητριών και μαθητών στις δομές της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης καθώς αυτοί οι μαθητές αποτελούν πρωτοπόρα τμήματα για την υπεράσπιση των αξιών του τεχνικού πολιτισμού και του κόσμου της εργασίας στην Ελλάδα. (EL)
This article present identifying elements of gifted students of Vocational Education and Training (VET) as well as the specific handling characteristics for its promotion. These features, once integrated into the basic theoretical approaches of the charismatic literature, are documented through statistical measurements and up-to-date evaluations of performance in different areas of VET pupils' learning behaviour. The charisma of the VET learning population is emerging through key observations on the change in learning attitudes and attitudes during the implementation of today's upgraded VET institutional framework. This article reconstructs those negative stereotypes that still have a negative effect today, and instead of these prejudices, a comprehensive charter school management strategy for VET is proposed. The article concludes with the conclusions on the presentation of the strategies that work to highlight charismatic students in VET structures as these students are pioneers in defending the values of technical culture and the world of work inGreece. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση (EL)
Δεξιότητες (EL)
Γνώσεις (EL)
Στάσεις (EL)
Τεχνικός Πολιτισμός (EL)
Skills (EN)
Attitudes (EN)
Technical Culture (EN)
Vocational Education and Training (EN)
Knowledge (EN)


Πανελλήνιο Συνέδριο Επιστημών Εκπαίδευσης

Αγγλική γλώσσα

2020-07-28


Research Center of Psychophysiology and Education (EL)

2529-1157
Πανελλήνιο Συνέδριο Επιστημών Εκπαίδευσης; Τόμ. 9 (2019): 9ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ; 305-315 (EL)
Panhellenic Conference of Educational Sciences; Vol. 9 (2019): 9ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ; 305-315 (EN)

Πνευματική ιδιοκτησία (c) 2020 Δημήτριος Κοτσιφάκος (EL)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.