ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΑΤΟΜΙΚΟΥ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΚΑΙ ΟΙ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΙΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2020 (EL)

ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΑΤΟΜΙΚΟΥ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΚΑΙ ΟΙ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΙΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ (EL)
ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΑΤΟΜΙΚΟΥ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΚΑΙ ΟΙ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΙΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ (EN)

Μαστροκώστα, Δέσποινα Μαρία
Τάχος, Σταύρος
Στάμου, Λήδα

Αφορμή για την παρούσα έρευνα αποτέλεσαν οι προβληματισμοί και τα βιώματα της γράφουσας στο αντικείμενο της μάθησης και διδασκαλίας του παραδοσιακού μουσικού οργάνου μέσα από ατομικά μαθήματα. Η εργασία βασίζεται στο ευρύτερο θεωρητικό πλαίσιο που αφορά στα χαρακτηριστικά των σπουδαστών ατομικού παραδοσιακού μουσικού οργάνου (μαθητές μουσικών σχολείων /φοιτητές/ μαθητές ωδείων) και τις απόψεις τους για την άριστη διδασκαλία. Το δείγμα αποτέλεσαν 236 σπουδαστές παραδοσιακών μουσικών οργάνων, εκ των οποίων 158 ήταν μαθητές μουσικών σχολείων ηλικίας 12 έως 18 ετών, 59 ήταν προπτυχιακοί φοιτητές πανεπιστημιακών μουσικών τμημάτων και 19 ήταν σπουδαστές ωδείων. Οι συμμετέχοντες στο δείγμα απάντησαν σε γραπτό ερωτηματολόγιο που κατασκευάστηκε από την ερευνήτρια. Επιπλέον, 15 μαθητές ενός μουσικού σχολείου από το δείγμα της έρευνας, συμμετείχαν σε μια ομάδα εστίασης (focus group), προκειμένου να σχηματιστεί μία πιο ολοκληρωμένη εικόνα σχετικά με την άποψη των μαθητών για το πώς πραγματικά θέλουν τον καθηγητή τους στη διδασκαλία του παραδοσιακού ατομικού οργάνου. Παρουσιάζονται τα αποτελέσματα που προκύπτουν από την έρευνα και παρατίθενται συμπεράσματα και προτάσεις για τη βελτίωση της μουσικής διδασκαλίας. (EL)
The reason for this research was the reflections and the experiences of the writer in the subject of learning and teaching a traditional musical instrument through individual lessons. This study is based on wider theoretical framework concerning the characteristics of students of individual traditional musical instruments (students of music schools / students / conservatory students) and their views about teaching excellence. The sample consisted of 236 students of traditional musical instruments, of whom 158 were students of music schools aged 12 to 18, while 59 were undergraduate students of university music departments and 19 were students of conservatories. The participants in the sample responded to a written questionnaire which was made by the researcher. Furthermore, 15 students from a sample school participated in a focus group in order to form a more complete picture of the students' opinion about how they really want their teacher to teach the traditional individual instrument. There are presented the results of the research and there are sited conclusions and suggestions for the improvement of music teaching. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

Παραδοσιακή μουσική (EL)
Μαθητής (EL)
Όργανο (EL)
οργανική μουσική διδασκαλία (EL)
Αριστεία (EL)
needs (EN)
instrumental music teaching (EN)
student (EN)
teaching excellence (EN)
Traditional music (EN)


Πανελλήνιο Συνέδριο Επιστημών Εκπαίδευσης

Αγγλική γλώσσα

2020-07-28


Research Center of Psychophysiology and Education (EL)

2529-1157
Πανελλήνιο Συνέδριο Επιστημών Εκπαίδευσης; Τόμ. 9 (2019): 9ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ; 438-452 (EL)
Panhellenic Conference of Educational Sciences; Vol. 9 (2019): 9ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ; 438-452 (EN)

Πνευματική ιδιοκτησία (c) 2020 Δέσποινα Μαρία Μαστροκώστα, Σταύρος Τάχος, Λήδα Στάμου (EL)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.