Δυσλεξία σε παιδιά και εφήβους

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2020 (EL)

Δυσλεξία σε παιδιά και εφήβους (EL)
Δυσλεξία σε παιδιά και εφήβους (EN)

Μπουργιώτη, Παναγιώτα

Εδώ και πολλά χρόνια έχουν γίνει αρκετές προσπάθειες ώστε να οριστεί το φαινόμενο της δυσλεξίας η οποία αποτελεί την πιο γνωστή και συνηθισμένη δυσκολία μάθησης στην παιδική ηλικία, που όμως έχει αντίκτυπο σε ολόκληρη την ζωή των παιδιών αυτών. Σκοπός της εργασίας είναι η προσέγγιση των κύριων χαρακτηριστικών της δυσλεξίας αλλά και η παρουσίαση ορισμένων στρατηγικών παρέμβασης στον χώρο του σχολείου. Η καλύτερη προσέγγιση του φαινομένου πραγματοποιήθηκε όταν εξετάστηκαν και παρουσιάστηκαν τα κύρια χαρακτηριστικά της δυσλεξίας. Συγκεκριμένα, τα δυσλεκτικά άτομα μπορεί να αντιμετωπίζουν δυσκολίες αναφορικά με την γραφή, την ανάγνωση, την ομιλία, τους αριθμούς και την βραχυπρόθεσμη μνήμη. Ωστόσο, είναι αποδεδειγμένο ότι τα περισσότερα δυσλεκτικά παιδιά είναι πολύ έξυπνα και έχουν κανονικό δείκτη νοημοσύνης, ενώ παράλληλα μπορεί να έχουν πολλά ταλέντα και δεξιότητες. Η έγκαιρη αξιολόγηση, επιτρέπει και την έγκαιρη παρέμβαση. Σήμερα, διατίθενται αρκετά και εξειδικευμένα μέσα διάγνωσης, αξιολόγησης και παρέμβασης στη δυσκολία αυτή και μπορούν να εφαρμοστούν αποτελεσματικές στρατηγικές και διδακτικά προγράμματα ιδιαίτερα στον χώρο του σχολείου. Συγκεκριμένα έχουν ανευρεθεί ειδικοί μηχανισμοί στην ανάγνωση, την ορθογραφία αλλά και τα μαθηματικά. Έχει παρατηρηθεί μάλιστα, πως όταν το παιδί βλέπει ότι μπορεί να ανταπεξέλθει στα διδακτικά προγράμματα που θέτει ο εκπαιδευτικός μέσα στην τάξη, αυτόματα μπορεί να τονωθεί η αυτοπεποίθησή του. Είναι σημαντικό να γίνουν γνωστά και κατανοητά τα κύρια χαρακτηριστικά της δυσλεξίας ώστε να γίνει η έγκαιρη και κατάλληλη παρέμβαση ιδιαίτερα στο χώρο του σχολείου μέσα από ποικίλες εξειδικευμένες μεθόδους ώστε να επωφεληθούν όλα τα παιδιά από αυτές. (EL)
 Many efforts have been made for many years to define the phenomenon of dyslexia, which is the most well-known and common learning disorder in childhood, but which has an impact on the lives of these children. The purpose of the work is to approximate the main features of dyslexia and to present some intervention strategies in the school environment. The best approach was when the main features of dyslexia were examined and presented. In particular, dyslexic individuals may have difficulties with writing, reading, speaking, numbers, and short-term memory. However, it is proven that most dyslexic children are very intelligent and have a normal intelligence index, while at the same time they can have many talents and skills. Early evaluation also allows for timely intervention. Nowadays, there are many specialized tools for diagnosing, evaluating and intervening in this difficulty and effective strategies and curricula can be implemented especially in the school environment. Specific mechanisms have been found in reading, spelling and mathematics. It has even been observed that when a child sees that he or she can cope with the curriculum set by the teacher in the classroom, self-confidence can be automatically boosted. It is important to know and understand the main features of dyslexia so that timely and appropriate intervention can be made especially at school through a variety of specialized methods to benefit all children. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

δυσλεξία (EL)
στρατηγικές παρέμβασης (EL)
έγκαιρη αξιολόγηση (EL)
intervention strategies (EN)
timely assessment (EN)
dyslexia (EN)


Πανελλήνιο Συνέδριο Επιστημών Εκπαίδευσης

Αγγλική γλώσσα

2020-07-28


Research Center of Psychophysiology and Education (EL)

2529-1157
Πανελλήνιο Συνέδριο Επιστημών Εκπαίδευσης; Τόμ. 9 (2019): 9ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ; 507-514 (EL)
Panhellenic Conference of Educational Sciences; Vol. 9 (2019): 9ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ; 507-514 (EN)

Πνευματική ιδιοκτησία (c) 2020 Παναγιώτα Μπουργιώτη (EL)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.