Κίνητρα συμμετοχής των ευπαθών κοινωνικά ομάδων στην εκπαίδευση ενηλίκων: Απόψεις εκπαιδευτών των Μεταβατικών Σχολείων του ΚΕΘΕΑ και του Σχολείου 18 ΑΝΩ

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2020 (EL)

Κίνητρα συμμετοχής των ευπαθών κοινωνικά ομάδων στην εκπαίδευση ενηλίκων: Απόψεις εκπαιδευτών των Μεταβατικών Σχολείων του ΚΕΘΕΑ και του Σχολείου 18 ΑΝΩ (EL)
Κίνητρα συμμετοχής των ευπαθών κοινωνικά ομάδων στην εκπαίδευση ενηλίκων: Απόψεις εκπαιδευτών των Μεταβατικών Σχολείων του ΚΕΘΕΑ και του Σχολείου 18 ΑΝΩ (EN)

Δεληγιάννης, Δημήτρης
Μπουρδάκη, Ευαγγελία

Οι πρώην χρήστες εξαρτησιογόνων ουσιών ανήκουν στις ευπαθείς κοινωνικά ομάδες και η συμμετοχή τους σε προγράμματα εκπαίδευσης ενηλίκων τούς παρέχει τη δυνατότητα να εφοδιαστούν με τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες που θα συμβάλουν στην κοινωνική τους επανένταξη. Επομένως, ο ρόλος της Εκπαίδευσης Ενηλίκων είναι καθοριστικός. Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι να προσδιορίσει τα κίνητρα συμμετοχής των ενηλίκων πρώην χρηστών στα Μεταβατικά Σχολεία των θεραπευτικών δομών του ΚΕΘΕΑ σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Λάρισα και στο Σχολείο 18 ΑΝΩ στην Αθήνα σύμφωνα με τις απόψεις των εκπαιδευτών τους. Από τις ατομικές συνεντεύξεις προέκυψε πλήθος παραγόντων υποκίνησης, οι οποίοι δεν είναι κοινοί για όλους τους εκπαιδευόμενους. Σημαντικό κίνητρο κρίνεται κατά τους εκπαιδευτές η αποφυγή του έργου της θεραπευτικής κοινότητας, αλλά και η ανάγκη των πρώην χρηστών να συνεχίσουν αυτό που κάποτε άφησαν λόγω της εμπλοκής τους με τις ουσίες. Επιπλέον, ως παράγοντες υποκίνησης της συμμετοχής προσδιορίζονται η ενίσχυση της αυτοεκτίμησής τους, η κοινωνική προσαρμογή, η επαγγελματική αποκατάσταση, οι οικογενειακοί λόγοι, το πλαίσιο λειτουργίας των Σχολείων και η σχέση με τους εκπαιδευτές. (EL)
Former users of addictive substances belong to vulnerable social groups and their participation in adult education programs enables them to acquire the necessary knowledge and skills that will contribute to their social reintegration. Therefore, the role of Adult Education is crucial. The purpose of this study is to determine the factors that stimulate the participation of adult former drug users in the Transitional Schools of KETHEA in Athens, Thessaloniki and Larissa and at the School of 18 ANO in Athens according to the point of views of their instructors. The interviews revealed a number of motivational factors. An important factor is the avoidance of the tasks at the therapeutic community, as well as the need for former users to continue what they once quitted because of their involvement with the substances. In addition, factors that promote participation include enhancing their self-esteem, social adjustment, occupation, family reasons, the functioning of the Schools and their relationship with the educators.  (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

κίνητρα συμμετοχής (EL)
ΚΕΘΕΑ (EL)
Μεταβατικά Σχολεία (EL)
18ΑΝΩ (EL)
Transitional schools (EN)
KETHEA (EN)
18ANO (EN)
motivational factors (EN)


Πανελλήνιο Συνέδριο Επιστημών Εκπαίδευσης

Αγγλική γλώσσα

2020-07-28


Research Center of Psychophysiology and Education (EL)

2529-1157
Πανελλήνιο Συνέδριο Επιστημών Εκπαίδευσης; Τόμ. 9 (2019): 9ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ; 515-524 (EL)
Panhellenic Conference of Educational Sciences; Vol. 9 (2019): 9ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ; 515-524 (EN)

Πνευματική ιδιοκτησία (c) 2020 Ευαγγελία Μπουρδάκη, Δημήτρης Δεληγιάννης (EL)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.