Η εφαρμογή της διαφοροποιημένης διδασκαλίας σε μαθητές με δυσλεξία στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2020 (EL)

Η εφαρμογή της διαφοροποιημένης διδασκαλίας σε μαθητές με δυσλεξία στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση (EL)
Η εφαρμογή της διαφοροποιημένης διδασκαλίας σε μαθητές με δυσλεξία στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση (EN)

Παπαδοπούλου, Γαλάτεια Αγγελική

Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η διερεύνηση της εφαρμογής της διαφοροποιημένης διδασκαλίας σε μαθητές με δυσλεξία, στο μάθημα της Γλώσσας στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Συγκεκριμένα, διερευνώνται: α) Οι  τρόποι διδακτικής παρέμβασης σε μαθητές με δυσλεξία στα πλαίσια της διαφοροποιημένης διδασκαλίας και β)Οι στάσεις των εκπαιδευτικών  σχετικά με την εφαρμογή της διαφοροποιημένης διδασκαλίας.   Ως εργαλείο της ποιοτικής έρευνας χρησιμοποιήθηκε η συνέντευξη από εκπαιδευτικό της Πρωτοβάθμιας, η  οποία έχοντας  λάβει επιμόρφωση στις Μαθησιακές Δυσκολίες, εφαρμόζει για τέσσερα συναπτά έτη τη διαφοροποίηση. Η διαφοροποιημένη διδασκαλία  αποτελεί μια αναγκαιότητα στα πλαίσια της διδασκαλίας σε τάξεις μικτής ικανότητας, στις οποίες ο εκπαιδευτικός για να είναι αποτελεσματικός οφείλει να μπορεί να ανταποκριθεί στις διαφορετικές μαθησιακές ανάγκες των μαθητών. Η διαφοροποιημένη διδασκαλία συνεπάγεται θετικά μαθησιακά αποτελέσματα τόσο στους μαθητές με δυσλεξία όσο και στους υπόλοιπους μαθητές, προάγοντας ταυτόχρονα κλίμα συνεργασίας και ισότιμης αντιμετώπισης όλων των μαθητών στα πλαίσια ενός συμμετοχικού μαθησιακού γίγνεσθαι. Επιπλέον, αναδεικνύεται ότι οι εκπαιδευτικοί κατανοούν μεν την αναγκαιότητα της διαφοροποιημένης διδασκαλίας, ωστόσο στην πράξη συναντούν πολλές δυσκολίες οι οποίες τους απομακρύνουν τελικά από την υιοθέτηση της διαφοροποίησης. Στα πλαίσια της μελέτης επιδιώχθηκε να διερευνηθούν αυτές οι δυσκολίες και να παρουσιαστούν προτάσεις ικανές να λειτουργήσουν αντισταθμιστικά ώστε να καταστεί εφικτή την εφαρμογή της διαφοροποιημένης διδασκαλίας. (EL)
This paper aims to study the application of differentiation in teaching students with dyslexia, in the Greek language in Primary Schools. The specific issues which are investigated, concern: α) The methods applied in order to teach pupils with dyslexia in the context of differentiated teaching and b) Teacher’s attitude towards the differentiated teaching.  The method of qualitative research used is the  interview of a primary teacher who had received training in Learning Difficulties and applied differentiation in her classes for four years. Differentiation in teaching is a necessity in the context of teaching in mixed ability classes, in which teacher has to respond to the pupil’s different learning needs.   Differentiation has positive learning effects not only to the pupils with dyslexia but also to the other pupils, promoting at the same time a spirit of cooperation of all pupils in the context of a  participatory teaching method. Furthermore, teachers understand the necessity of differentiation, but they  encounter many difficulties which finally move them away from adopting the differentiation. In the context of this research, efforts were made to explore these difficulties and to present suggestions in order to make it possible for teachers to apply differentiation in their classes.  (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

διαφοροποίηση (EL)
δυσλεξία (EL)
πρωτοβάθμια εκπαίδευση (EL)
μάθημα γλώσσας (EL)
primary school (EN)
differentiation (EN)
Greek language (EN)
dyslexia (EN)


Πανελλήνιο Συνέδριο Επιστημών Εκπαίδευσης

Αγγλική γλώσσα

2020-07-28


Research Center of Psychophysiology and Education (EL)

2529-1157
Πανελλήνιο Συνέδριο Επιστημών Εκπαίδευσης; Τόμ. 9 (2019): 9ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ; 579-598 (EL)
Panhellenic Conference of Educational Sciences; Vol. 9 (2019): 9ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ; 579-598 (EN)

Πνευματική ιδιοκτησία (c) 2020 Γαλάτεια Αγγελική Παπαδοπούλου (EL)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.