Χαρισματικοί Μαθητές και Ελληνικό Εκπαιδευτικό Σύστημα: Διερεύνηση της αναγκαιότητας και της δυνατότητας Εκπαίδευσής τους.

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2020 (EL)

Χαρισματικοί Μαθητές και Ελληνικό Εκπαιδευτικό Σύστημα: Διερεύνηση της αναγκαιότητας και της δυνατότητας Εκπαίδευσής τους. (EL)
Χαρισματικοί Μαθητές και Ελληνικό Εκπαιδευτικό Σύστημα: Διερεύνηση της αναγκαιότητας και της δυνατότητας Εκπαίδευσής τους. (EN)

Ρήγα, Ασημίνα
Ρήγα, Κατερίνα

H αναγκαιότητα της εκπαίδευσης των χαρισματικών παιδιών καθιστά απαραίτητη την αναπροσαρμογή των αναλυτικών προγραμμάτων και τη δημιουργία κατάλληλα προσαρμοσμένων ειδικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων.  Τα χαρισματικά παιδιά επιδεικνύουν ευφυΐα και αυξημένες δυνατότητες σε τομείς του ενδιαφέροντός τους αρκεί να «αναγνωριστούν» εγκαίρως και να τους δοθούν τα κατάλληλα  ερεθίσματα και κίνητρα. Στην ελληνική εκπαιδευτική πραγματικότητα οι χαρισματικοί μαθητές συχνά φοιτούν στις σχολικές τάξεις χωρίς να αναγνωρίζονται οι ικανότητες που παρουσιάζουν και χωρίς να καλύπτονται οι ανάγκες τους με αποτέλεσμα τις περισσότερες φορές να μην αξιοποιούνται οι δυνατότητές τους και να μειώνονται τα κίνητρα και η απόδοσή τους στο σχολείο. Η ανάγκη της εκπαίδευσης των χαρισματικών μαθητών προκύπτει από την αρχή της ισότιμης εκπαίδευσης για όλους και όπως όλοι οι μαθητές έτσι και οι χαρισματικοί έχουν το δικαίωµα να λάβουν την καλύτερη δυνατή εκπαίδευση. H παρούσα εισήγηση, λοιπόν, επιδιώκει να καταδείξει τους λόγους για τους οποίους καθίσταται αναγκαία η εκπαίδευση των ταλαντούχων μαθητών στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα και να διερευνήσει τις συνθήκες κάτω από τις οποίες είναι εφικτό να πραγματοποιηθεί αυτή η εκπαίδευση. (EL)
The necessity of educating charismatic children presupposes and primarily dictates not only curricula adjustment but also appropriately-tailored special education programs. Charismatic children show both signs of intelligence and strong abilities especially in areas of their interest, as long as, they are “traced” in time and are appropriately motivated. Focusing on the Greek educational curricula, it becomes obvious that gifted pupils often attend school classes without their abilities being recognized, nor their needs being sufficiently met, either. As a result, the current school system often fails to take advantage of their potential and, in this way, it disrupts their motivation as well as their school performance. The need to educate talented students arises from the principle that declares equal education for all students, and like all other students, these particular children have the right to receive the best education possible. The present paper therefore attempts both to illustrate the reasons why nowadays it becomes necessary to educate gifted students within the Greek educational system as well as to explore the conditions under which such education is possible and effective. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

εκπαίδευση (EL)
ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα (EL)
χαρισματικά παιδιά (EL)
Greek educational system (EN)
education (EN)
gifted children (EN)


Πανελλήνιο Συνέδριο Επιστημών Εκπαίδευσης

Αγγλική γλώσσα

2020-07-28


Research Center of Psychophysiology and Education (EL)

2529-1157
Πανελλήνιο Συνέδριο Επιστημών Εκπαίδευσης; Τόμ. 9 (2019): 9ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ; 682-692 (EL)
Panhellenic Conference of Educational Sciences; Vol. 9 (2019): 9ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ; 682-692 (EN)

Πνευματική ιδιοκτησία (c) 2020 Ασημίνα Ρήγα, Κατερίνα Ρήγα (EL)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.