Μοντέλα Ηγεσίας στο ελληνικό Δημοτικό Σχολείο

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2020 (EL)

Μοντέλα Ηγεσίας στο ελληνικό Δημοτικό Σχολείο (EL)
Μοντέλα Ηγεσίας στο ελληνικό Δημοτικό Σχολείο (EN)

Σταύρου, Δημήτριος

Ο Διευθυντής του ελληνικού δημόσιου σχολείου ασχολείται από τη μια πλευρά με διαχειριστικά/γραφειοκρατικά θέματα που αφορούν την καθημερινή λειτουργία της σχολικής του μονάδας - ως εκτελεστικό όργανο της εξουσίας - και από την άλλη οφείλει να ανταποκριθεί στον ρόλο του ως ηγέτης ενός σύγχρονου, συνεργατικού και αποτελεσματικού σχολείου. Στην έρευνα που παρουσιάζουμε, σκοπός ήταν να διερευνηθούν οι στάσεις και οι αντιλήψεις των Διευθυντών Δημοτικών Σχολείων του Νομού Αττικής για το Νέο Δημόσιο Μάνατζμεντ στην Εκπαίδευση σε σχέση με το Στυλ Ηγεσίας το οποίο εφαρμόζουν στις σχολικές τους μονάδες. Μεταξύ άλλων, συμπεραίνουμε ότι κάθε διευθυντής δεν ανήκει απόλυτα σε ένα ηγετικό στυλ, αλλά ανάλογα με την περίσταση χρησιμοποιεί διαφορετικά στυλ ηγεσίας. (EL)
The Principal in the Greek public school deals on the one hand with administrative/ bureaucratic issues concerning the day-to-day running of the school as an executive body of the state, and on the other hand he has to respond to his role as a leader of a modern, collaborative and effective school. The purpose of the research we present in this paper was to investigate the attitudes of the Primary School Principals in Attica (Greece) about the New Public Management in Education, in relation to the Leadership Style that they use in their schools. Among other findings, we concluse that the Principals mostly improvise by testing different Leadership Styles on a case-by-case basis without having a clear style. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

Σχολική Ηγεσία (EL)
Νέο Δημόσιο Μάνατζμεντ (EL)
Διευθυντής (EL)
School Leadership (EN)
New Public Management (EN)
Principal (EN)


Πανελλήνιο Συνέδριο Επιστημών Εκπαίδευσης

Αγγλική γλώσσα

2020-07-28


Research Center of Psychophysiology and Education (EL)

2529-1157
Πανελλήνιο Συνέδριο Επιστημών Εκπαίδευσης; Τόμ. 9 (2019): 9ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ; 749-760 (EL)
Panhellenic Conference of Educational Sciences; Vol. 9 (2019): 9ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ; 749-760 (EN)

Πνευματική ιδιοκτησία (c) 2020 Δημήτριος Σταύρου (EL)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.