Διδακτικές και Μέθοδοι Προώθησης της Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2020 (EL)

Διδακτικές και Μέθοδοι Προώθησης της Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης (EL)
Διδακτικές και Μέθοδοι Προώθησης της Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης (EN)

Στιβακτά, Ειρήνη

Σκοπός της εισήγησης είναι η παρουσίαση διδακτικών μεθόδων και δραστηριοτήτων που προωθούν και διευκολύνουν τη διαπολιτισμική εκπαίδευση. Ειδικότερα, παρουσιάζονται μέθοδοι και τεχνικές οι οποίες, λειτουργώντας συμπληρωματικά η μία με την άλλη, επιτυγχάνουν τη διαμόρφωση «πολυπολιτισμικών προσωπικοτήτων». Αρχικά, δίνεται ένας σύντομος ορισμός της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης και γίνεται αναφορά στα χαρακτηριστικά καθώς και στα οφέλη της. ‘Έπειτα, τονίζεται το πλαίσιο και οι προϋποθέσεις που πρέπει να υπάρχουν για να υιοθετηθεί ένας διαπολιτισμικός προσανατολισμός στις τάξεις. Στη συνέχεια, παρουσιάζονται μέθοδοι που λειτουργούν ως αρωγοί της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης. Συγκεκριμένα, αναφέρονται η συνεργατική μάθηση, τα σχέδια εργασίας (Project), τα παιχνίδια ρόλων αλλά και η συνάντηση με άλλους πολιτισμούς. Κάτι τέτοιο, θα μπορούσε να γίνει εφικτό μέσω της φιλοξενίας ομιλητών και μέσω των επισκέψεων σε διάφορους χώρους ιδιάζουσας σημασίας με σκοπό τη γνωριμία με άλλους πολιτισμούς. Ύστερα, μελετώνται ορισμένες δραστηριότητες διαπολιτισμικής εκπαίδευσης με απώτερο στόχο τη δημιουργία δεκτικών, δημοκρατικών και θετικών στάσεων στα παιδιά. Τέτοιες ενδεικτικές δραστηριότητες είναι τα παιχνίδια γνωριμίας, τα παιχνίδια εμπιστοσύνης, ο ιστός της ομάδας, οι σημαίες και οι συνεδριάσεις της τάξης. Μέσω λοιπόν, της συνεργασίας και χρήσης των αναφερόμενων μεθόδων και δραστηριοτήτων θα δημιουργηθούν προσωπικότητες εξοπλισμένες με τα απαραίτητα στοιχεία τα οποία θα τους επιτρέψουν να είναι ενεργοί πολίτες μια πολυπολιτισμικής κοινωνίας. (EL)
The purpose of this research is to present specific teaching methods and activities that promote and facilitate intercultural education. In particular, different methods and techniques are presented, in order to achieve the formation of 'multicultural personalities' by working complementary to each other. Initially, a brief definition of intercultural education is given along with its features and benefits. The context and the conditions that should be in place for an intercultural orientation in the classes are highlighted as well. Furthermore, useful methods served as aids to intercultural education are presented. In specific, cooperative learning, projects, role-playing and cross-cultural meetings are mentioned as methods. This could be made more effective through the hosting of speakers and visits to various sites of particular importance, in order to get to know other cultures. Then, some intercultural educational activities are being studied with the ultimate goal of creating receptive, democratic and positive attitudes towards children. Such activities could be ice-breaking games, trust games, spider-web games, flags and class meetings. Thus, through the cooperation and use of the above-mentioned methods and activities, equipped personalities will be created with the necessary elements in place, enabling them to be active citizens of a multicultural society.  (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

διαπολιτισμική εκπαίδευση (EL)
πολυπολιτισμικότητα (EL)
διδακτικές μέθοδοι (EL)
intercultural education (EN)
teaching methods (EN)
multiculturalism (EN)


Πανελλήνιο Συνέδριο Επιστημών Εκπαίδευσης

Αγγλική γλώσσα

2020-07-28


Research Center of Psychophysiology and Education (EL)

2529-1157
Πανελλήνιο Συνέδριο Επιστημών Εκπαίδευσης; Τόμ. 9 (2019): 9ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ; 761-768 (EL)
Panhellenic Conference of Educational Sciences; Vol. 9 (2019): 9ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ; 761-768 (EN)

Πνευματική ιδιοκτησία (c) 2020 Ειρήνη Στιβακτά (EL)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.