Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος- Μια μελέτη περίπτωσης

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2020 (EL)

Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος- Μια μελέτη περίπτωσης (EL)
Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος- Μια μελέτη περίπτωσης (EN)

Τσομπόλη, Ειρήνη

Η Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος (ΔΑΦ) είναι μία εγκεφαλική διαταραχή, οργανικής αιτιολογίας που αφορά διαταραχές και ελλείματα στην κοινωνικοποίηση, τη λεκτική και μη λεκτική επικοινωνία και των περιορισμένων και επαναληπτικών μοτίβων συμπεριφοράς, λόγω περιορισμένης δημιουργικής φαντασίας. Η παρούσα εργασία αποτελεί μελέτη ενός παιδιού το οποίο είναι 13 ετών και βρίσκεται στο φάσμα του αυτισμού. Ο μαθητής Χ αντιμετωπίζει ποικίλα προβλήματα, συμπεριλαμβάνοντας προβλήματα συμπεριφοράς, κοινωνικότητας και επικοινωνίας. Σκοπός αυτής της εργασίας είναι να αναδειχθούν οι μέθοδοι παρέμβασης, προβάλλοντας ταυτόχρονα τα υπέρ και τα κατά και εν τέλει να καθοδηγήσουν κάθε εμπλεκόμενο και ενδιαφερόμενο σε νέους δρόμους με θετικά αποτελέσματα. Υπάρχουν ποικίλες παιδαγωγικές προσεγγίσεις και πρακτικές που μπορούν να εφαρμοσθούν για να βοηθήσουν τα παιδιά που βρίσκονται στο φάσμα του αυτισμού. Ωστόσο πριν την εφαρμογή οποιασδήποτε μεθόδου και προσέγγισης, είναι σημαντικό να γίνει έγκαιρη διάγνωση και σωστή αξιολόγηση. Στη συγκεκριμένη περίπτωση μαθητή το πρόγραμμα που χρησιμοποιήθηκε ήταν αυτό της Εφαρμοσμένης Ανάλυσης Συμπεριφοράς (Applied Behavioral Analysis- A.B.A) που στοχεύει στην εξάλειψη των ανεπιθύμητων συμπεριφορών και στην ενίσχυση των επιθυμητών συμπεριφορών. (EL)
The Autistic Spectrum Disorder (A.S.D.) is a brain disorder, that has organic explanation and refers to disorders and deficits in socialization, in verbal and non-verbal communication and in limited repetitive motif of attitude, due to limited creative imagination. The present assignment is a report of a boy who is 13 years old and suffers from Autistic Spectrum Disorder. That student faces various problems, including behavioral problems, socializing problems and communicative problems. My goal is to show up the intervention methods, providing at the same time all the positive and negative perspectives of them, so as to help every interested person to meet new horizons. There are various pedagogical approaches and practices which can be applied to help children who are in Autistic Spectrum Disorder. However, before the implementation and approach of any method, it is vital to become a punctual and correct assessment. In this specific case of the student, the program that was used was that of Applied Behavioral Analysis-ABA. The goal of this program is to eliminate the unwanted behaviors and to boost the wanted behaviors. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

εφαρμοσμένη ανάλυση συμπεριφοράς (EL)
διαταραχή αυτιστικού φάσματος (EL)
Autistic Spectrum Disorder (EN)
Applied Behavior Analysis (EN)


Πανελλήνιο Συνέδριο Επιστημών Εκπαίδευσης

Αγγλική γλώσσα

2020-07-28


Research Center of Psychophysiology and Education (EL)

2529-1157
Πανελλήνιο Συνέδριο Επιστημών Εκπαίδευσης; Τόμ. 9 (2019): 9ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ; 861-868 (EL)
Panhellenic Conference of Educational Sciences; Vol. 9 (2019): 9ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ; 861-868 (EN)

Πνευματική ιδιοκτησία (c) 2020 Ειρήνη Τσομπόλη (EL)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.