Η Εφαρμογή του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης στην Ελλάδα

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Κοινωνική Πολιτική  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)

Η Εφαρμογή του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης στην Ελλάδα (EL)
Η Εφαρμογή του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης στην Ελλάδα (EN)

Κωνσταντίνος, Δημουλάς

Το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα, μετά από τρεις αποτυχημένες προσπάθειες, εφαρμόζεται στην Ελλάδα ως αναπόσπαστο μέρος των υποχρεώσεων της χώρας απέναντι στους Δανειστές της. Το άρθρο εξετάζει τα χαρακτηριστικά του, τόσο στο πλαίσιο των προηγούμενων πρωτοβουλιών όσο και κατά τις φάσεις της πιλοτικής και σταδιακής εφαρμογής του μετά το 2014. Η ανάλυση περιστρέφεται γύρω από τον άξονα των προϋποθέσεων και κριτηρίων εφαρμογής του προγράμματος και την επίδρασή τους στα χαρακτηριστικά των δικαιούχων και την αναδιάρθρωση του προτύπου κοινωνικής προστασίας στην Ελλάδα προς ένα υπολειμματικό πρότυπο με την περαιτέρω υποβάθμιση των όρων αναπαραγωγής των κατώτερων κοινωνικών στρωμάτων.   (EL)
The Minimum Guaranteed Income implemented in Greece -after three unsuccessful efforts - as part and parcel of its commitments to the creditors. This article investigates the main preconditions and standards of the program not only in the context of the previous initiatives but as well during its pilot and step-by-step implementation, after 2014. The main pivot of the inquiry turns around the effects of GMI on the composition of the beneficiaries and to the restructuring of the existing social protection model in Greece towards deeper residualism by downgrading furthermore the lower social strata. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

Ακραία Φτώχεια (EL)
Ελλάδα (EL)
Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης (EL)
Βασικό Εισόδημα άνευ όρων (EL)
Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα υπό όρους (EL)
Greece (EN)
Basic Guaranteed Income (EN)
Extreme Poverty (EN)
Income for Social Solidarity (EN)
Minimum Guaranteed Income (EN)


Κοινωνική Πολιτική

Ελληνική γλώσσα

2017-07-10


ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (EL)

2241-8652
Κοινωνική Πολιτική; Τόμ. 7 (2017); 7-24 (EL)
Social Policy; Vol. 7 (2017); 7-24 (EN)

Copyright (c) 2017 Δημουλάς Κωνσταντίνος (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.