Η Ελληνική Αγορά Εργασίας μετά την Κρίση του 2008: Απορρύθμιση, Αναθέσμιση και Αποκέντρωση

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Κοινωνική Πολιτική  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)

Η Ελληνική Αγορά Εργασίας μετά την Κρίση του 2008: Απορρύθμιση, Αναθέσμιση και Αποκέντρωση (EL)
Η Ελληνική Αγορά Εργασίας μετά την Κρίση του 2008: Απορρύθμιση, Αναθέσμιση και Αποκέντρωση (EN)

Θεόδωρος, Κουτρούκης

Εξαιτίας ενός πελώριου δημόσιου χρέους η Ελλάδα υποχρεώθηκε να ζητήσει εξωτερική χρηματοδότηση από την ΕΕ, την ΕΚΤ και το ΔΝΤ και δεσμεύθηκε να εφαρμόσει μεταρρυθμιστικά μετρά (Μνημόνια). Το πραγματολογικό υλικό των ετών 2010-16 δείχνει τις ακόλουθες εξελίξεις: α) υψηλότερη ευελιξία στην αγορά εργασίας β) μείωση των κατώτερων μισθών στο εθνικό και το κλαδικό επίπεδο γ) αποκέντρωση των διαδικασιών και μια τάση της διαπραγματευτικής διεργασίας από το κλαδικό και επαγγελματικό επίπεδο προς το επιχειρησιακό δ) εγκατάλειψη ή δραστικό περιορισμός του ρόλου της διαιτησίας για αρκετά χρόνια ε) προώθηση των τοπικών συμφώνων απασχόλησης. Σκοπός της εργασίας είναι να αποτιμήσει την επίδραση των προγραμμάτων των ΕΕ-ΕΚΤ-ΔΝΤ στο ελληνικό σύστημα εργασιακών σχέσεων, με τη χρήση της ανάλυσης των θεσμικών μεταβολών στην αγορά εργασίας και τις διαδικασίες κοινωνικού διαλόγου. Συνοψίζοντας, η κρίση επιτάχυνε την οργανωμένη αποκέντρωση και ενίσχυσε την τάση προς την κυριαρχία των επιχειρησιακών συλλογικών συμβάσεων.  (EL)
Due to a huge public debt Greece has been obliged to ask for external financing by the EU, ECB and IMF and was committed to implement measures of reform (Memoranda). The evidence of the years 2010-2016 indicates the following developments: a) higher flexibility in the labour market b) reduction of minimum wages at the national and the sectoral level c) decentralization of the collective bargaining procedures and a shift of the bargaining process from the sectoral and/or professional level to the company level d) abandonment or extreme limitation of the arbitration procedure for several years e) promotion of the local employment pacts. Aim of this paper is to assess the impact of joint EC-ECB-IMF Programmes on the Greek industrial relation system, using an analysis of the institutional changes in the labour market and the social dialogue procedures. To sum up, the crisis has accelerated the organized decentralization and increased the shift to the domination of company level agreements.  (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

Πολιτική Απασχόλησης (EL)
Αγορά Εργασίας (EL)
Κρίση (EL)
Greece (EN)
Labour Market (EN)
Employment Policy (EN)
Crisis (EN)


Κοινωνική Πολιτική

Ελληνική γλώσσα

2017-07-10


ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (EL)

2241-8652
Κοινωνική Πολιτική; Τόμ. 7 (2017); 43-52 (EL)
Social Policy; Vol. 7 (2017); 43-52 (EN)

Copyright (c) 2017 Κουτρούκης Θεόδωρος (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.