Από τον μεταφεμινιστικό Λόγο στον μεταφεμινιστικό σεξισμό Η περίπτωση των duckface φωτογραφιών

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2016 (EL)

Από τον μεταφεμινιστικό Λόγο στον μεταφεμινιστικό σεξισμό Η περίπτωση των duckface φωτογραφιών (EL)
From postfeminist discourse to postfeminist sexism: The case of duckface photos (EN)

Λιότζης, Ευάγγελος

Ο μεταφεμινισμός, ως ένα διακριτό πολιτισμικό φαινόμενο, αποτέλεσε και συνεχίζει να αποτελεί πεδίο αντιπαράθεσης τόσο εντός της επιστημονικής και φεμινιστικής σκέψης, όσο και στη δημόσια συζήτηση γενικότερα. Οι συγκεκριμένης δομής φωτογραφίες τύπου «σουφρωμένα χειλάκια» (duckface) αποτελούν χαρακτηριστικό δείγμα αναπαραγωγής μιας εκδοχής του μεταφεμινιστικού Λόγου στο σύγχρονο επικοινωνιακό περιβάλλον. Μέσω της εν λόγω περίπτωσης, επιδιώκεται να προσδιοριστεί η συμβολή της μεταφεμινιστικής αισθητικής στην αναπαραγωγή ενός «μεταφεμινιστικά προσανατολισμένου σεξισμού». (EL)
Postfeminism, as a distinct cultural phenomenon, has been and continues to be a controversial issue both within the scientific and feminist thought, and in public debate in general. The duckface photos, as a concretely structured type of images, are a typical example of the reproduction of postfeminist discourse in the modern communication environment. Through this case, there is an effort to determine the contribution of postfeminist aesthetics in the reproduction of a “postfeminist oriented sexism”.  (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

μεταφεμινισμός (EL)
φεμινισμός (EL)
σεξισμός (EL)
feminism (EN)
sexism (EN)
postfeminism (EN)


Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών

Ελληνική γλώσσα

2016-05-27


EKKE (EN)

2241-8512
0013-9696
Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών; 2015: 145 B΄; 89-115 (EL)
The Greek Review of Social Research; 2015: 145 B΄; 89-115 (EN)

Copyright (c) 2016 Ευάγγελος Λιότζης (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.