Κοινωνική διαστρωμάτωση και πρότυπα κατανάλωσης πολιτισμού: Το θέατρο και ο χορός στην περίπτωση της Αθήνας

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2016 (EL)

Κοινωνική διαστρωμάτωση και πρότυπα κατανάλωσης πολιτισμού: Το θέατρο και ο χορός στην περίπτωση της Αθήνας (EL)
Social stratification and cultural consumption: attending theatre and dance performances in Athens (EN)

Εμμανουήλ, Δημήτρης
Καυταντζόγλου, Ρωξάνη

Το άρθρο επικεντρώνεται στη διερεύνηση της σχέσης μεταξύ της κοινωνικής διαστρωμάτωσης και της κατανάλωσης πολιτισμού και, συγκεκριμένα, της εξόδου για την παρακολούθηση παραστάσεων θεάτρου και χορού και της επιλογής είδους τους. Τα ευρήματα ερμηνεύονται με αναφορά στην αντιπαράθεση μεταξύ των θεωρητικών σχημάτων της «διάκρισης» (Μπουρντιέ), της «παμφαγίας» (Peterson), της μετανεωτερικής προσέγγισης  καθώς και της, πιο πρόσφατης, θεωρίας της «παραφωνίας» (Lahire).  Κεντρική επιλογή της έρευνας αποτελεί η νέο-βεμπεριανή προσέγγιση του status και της κοινωνικό-οικονομικής τάξης ως θεμελιωδών και διακριτών διαστάσεων της διαστρωμάτωσης. Τα ευρήματα υποδεικνύουν την ύπαρξη μηχανισμού «διάκρισης» κατά το μπουρντιεακό πρότυπο, δίχως όμως να υφίσταται η συστηματική «ομολογική» σχέση μεταξύ τάξης και κουλτούρας, την οποία αυτό εισηγείται. Διαπιστώνονται, επίσης, ισχνές μόνον τάσεις προς  παμφαγική και παράφωνη καταναλωτική συμπεριφορά. (EL)
The article focuses on the relationship between social stratification and consumption of culture, namely the performative arts (theatre and dance) and the choice of their genres.  The research findings are interpreted in light of the ongoing debate between P. Bourdieu’s theory of Distinction, the post-modernists’ individualisation argument, R. Peterson’s omnivore model and B. Lahire’s  theory of cultural dissonance.  The neo-weberian distinction between status and socio-economic class constitutes a central methodological  tenet of our approach.  While our findings indicate the partial prevalence of the distinction mechanism advanced by Bourdieu, it should also be noted that they do not  support the bourdieusan systematic ‘homology’ between class and culture. Tendencies toward omnivorousness and cultural dissonance are present, albeit at very low rates. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

χορός (EL)
θέατρο (EL)
κοινωνικο-οικονομική τάξη (EL)
κοινωνική διαστρωμάτωση (EL)
πρότυπα κατανάλωσης πολιτισμού (EL)
status (EL)
theatre (EN)
cultural consumption (EN)
social stratification (EN)
dance (EN)
socio-economic class (EN)
status (EN)


Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών

Ελληνική γλώσσα

2016-10-06


EKKE (EN)

2241-8512
0013-9696
Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών; 2016: 146 Α' Ειδικό Τεύχος: Κοινωνικές τάξεις και πολιτιστική κατανάλωση. Επιμέλεια: Δημήτρης Εμμανουήλ, Ρωξάνη Καυταντζόγλου και Νίκος Σουλιώτης; 153-188 (EL)
The Greek Review of Social Research; 2016: Social classes and cultural consumption; 153-188 (EN)

Copyright (c) 2016 Ρωξάνη Καυταντζόγλου, Δημήτρης Εμμανουήλ (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.