Κοινωνικός και εκπαιδευτικός αποκλεισμός στην κοινότητα των ελληνόφωνων Τσιγγάνων της Χαλκίδας

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΚοινωνικός και εκπαιδευτικός αποκλεισμός στην κοινότητα των ελληνόφωνων Τσιγγάνων της Χαλκίδας (EL)
Social and educational exclusion in the community of the Greek-speaking Roma of Chalkida (EN)

Arvanitis, Nikolaos S.

 Η διατριβή εκπονήθηκε στο Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, με υποτροφία από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (IKY). Υποστηρίχτηκε τον Μάιο του 2018 και έλαβε τον χαρακτηρισμό «άριστα». (EL)
The doctorate thesis was elaborated at the Department of Philosophy, Pedagogy and Psychology of the University of Athens Philosophy Faculty, with a scholarship from the State Scholarship Foundation (IKY). It was supported in May 2018 and qualified as "excellent". (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

Γύφτοι (EL)
δομοποίηση (EL)
ταυτότητες (EL)
κοινωνικές σχέσεις (EL)
Ρομά (EL)
Εύβοια (EL)
περιθώριο (EL)
margin (EN)
identities (EN)
Euboea (EN)
Gypsies (EN)
Roma (EN)
structuration theory (EN)
social relationships (EN)


Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών

Ελληνική γλώσσα

2019-04-02


EKKE (EN)

2241-8512
0013-9696
Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών; 2018: 151; 183-192 (EL)
The Greek Review of Social Research; 2018: 151; 183-192 (EN)

Copyright (c) 2019 The author (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.