Η αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών από την τοπική αυτοδιοίκηση στις εφαρμογές της κοινωνικής πολιτικής. Το παράδειγμα εφαρμογής σε δήμους της Περιφέρειας Ηπείρου.

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΗ αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών από την τοπική αυτοδιοίκηση στις εφαρμογές της κοινωνικής πολιτικής. Το παράδειγμα εφαρμογής σε δήμους της Περιφέρειας Ηπείρου. (EL)
The utilization of information and communication technologies by local government in social policy applications: The example of implementation in municipalities of the Epirus region (EN)

Daflou, Ekaterini

Η διδακτορική διατριβή που παρουσιάζεται εκπονήθηκε στο Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής, της Σχολής Πολιτικών Επιστημών του Παντείου Πανεπιστημίου και υποστηρίχθηκε τον Οκτώβρη του 2016. Η τριμελής συμβουλευτική επιτροπή στελεχώθηκε από τον Καθηγητή του Παντείου Πανεπιστημίου κ. Α. Μωυσίδη (επιβλέπων), τον Καθηγητή του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου κ. Ι. Καλογήρου (μέλος της συμβουλευτικής επιτροπής) και τον Επίκουρο Καθηγητή του Παντείου Πανεπιστημίου κ. Κ. Δημουλά (μέλος της συμβουλευτικής επιτροπής). Η διατριβή εξετάζει το πρόβλημα του τόπου στην άσκηση της κοινωνικής πολιτικής. (EL)
The doctoral dissertation presented was prepared by the Department of Social Policy, Panteion University School of Political Science. According to the committee resolution, the dissertation was approved in October 2016. The committee was consisted of the primary supervisor Professor A. Moissidis and two committee members, from the Technical University of Athens Professor I. Kalogirou (committee member) and from Panteion University Assistant Professor K. Dimoulas (committee member). The doctoral dissertation examines the problem of locality through social policy practice. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

Κοινωνική πολιτική (EL)
τοπική αυτοδιοίκηση (EL)
Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (EL)
Social policy (EN)
Information and Communication Technologies (EN)
local government (EN)


Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών

Ελληνική γλώσσα

2019-12-10


EKKE (EN)

2241-8512
0013-9696
Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών; 2019: 152; 257-266 (EL)
The Greek Review of Social Research; 2019: 152; 257-266 (EN)

Copyright (c) 2019 The Author (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.