Μια ψυχαναλυτική ματιά στη σημερινή κρίση: Το μοντέλο της διαστροφής

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2011 (EL)

Μια ψυχαναλυτική ματιά στη σημερινή κρίση: Το μοντέλο της διαστροφής (EL)
A psychoanalytic view of the current economic and social crisis: the model of perversion (EN)

Ζερβός, Κώστας

Προτείνεται η έννοια της διαστροφής ως μεταφοράς, η οποία θα μπορούσε να επιτρέψει κάποιες ερμηνευτικές σκέψεις σε σχέση με τη σημερινή κρίση. Παραθέτονται οι κατά καιρούς απόψεις για τη σχέση της ψυχανάλυσης με το κοινωνικό. Σκιαγραφείται η κλινική εικόνα της διαστροφής από ψυχαναλυτική σκοπιά και αναφέρονται δύο βασικά παραδείγματα για το πώς έχει χρησιμοποιηθεί αυτή η εικόνα στην ερμηνεία σημερινών κοινωνικών φαινομένων.…κι η νύχτα η πανέμορφη λεφτά ζητάει να φύγει.Λίνα Νικολακοπούλου «Το Κάστρο» (EL)
The concept of perversion is suggested as a metaphor to describe basic aspects of contemporary economic and social crisis. The evolution of the theories that connect the basic psychoanalytic concepts with the social is described and the clinical entity of perversion in psychoanalytic theory is analysed. Two examples of perverse way of thinking («I know well…, however…») in the social context are given. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion


Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών

Ελληνική γλώσσα

2011-12-31


EKKE (EN)

2241-8512
0013-9696
Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών; 2011: 134-135 A'-B'; 271-287 (EL)
The Greek Review of Social Research; 2011: 134-135, A-B; 271-287 (EN)

Copyright (c) 2011 Κώστας Ζερβός (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.