Πραγματοποιώντας την «Ευρώπη Φρούριο»: «Διευθετώντας» τους Μετανάστες και τους Πρόσφυγες στα Σύνορα της Ελλάδας

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2013 (EL)

Πραγματοποιώντας την «Ευρώπη Φρούριο»: «Διευθετώντας» τους Μετανάστες και τους Πρόσφυγες στα Σύνορα της Ελλάδας (EL)
Realising «Fortress Europe»: «Managing» migrants and refugees at the borders of Greece (EN)

Voutira, Eftihia

Το κείμενο αυτό διερευνά τη διαμόρφωση ενός μεταναστευτικού καθεστώτος στα νοτιο-ανατολικά σύνορα της Ευρώπης με ειδική αναφορά στην Ελλάδα και το ρόλο της FRONTEX ως το νέο συνοριοφύλακα της Ευρώπης που δρα συχνά στη θέση του κράτους. Χρησιμοποιώντας την βιοπολιτική προσέγγιση, διερευνώ τις παραβιάσεις των ανθρώπινων δικαιωμάτων στα κέντρα εισόδου της Ελλάδας στον Έβρο και προσδιορίζω τους φορείς που εμπλέκονται στην αστυνόμευση των συνόρων. Το ερώτημα κλειδί είναι αυτό της λογοδοσίας: «ποιος ελέγχει τουςφρουρούς που επιτηρούν τα σύνορα της Ευρώπης;» (EL)
This paper considers the emergence of a migration regime in the making at the South-eastern borders of Europe with special reference to Greece and the role of FRONTEX as the new European border guard often acting in lieu of the state. Using a bio-political approach, we consider practices of human rights violations at the Greek reception centres in Evros and identify the actors involved in policing the borders. The key question is that of accountability: who guards the guards guarding Europe’s borders? (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

αιτούντες άσυλο (EL)
FRONTEX (EL)
πρόσφυγες (EL)
μεταναστευτική πολιτική (EL)
ευρωπαϊκή πολιτική ασύλου (EL)
FRONTEX (EN)
migration regime (EN)
asylum seekers (EN)
refugees (EN)
migration management (EN)


Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών

Αγγλική γλώσσα

2013-12-31


EKKE (EN)

2241-8512
0013-9696
Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών; 2013: 140-141 Β'-Γ' Ειδικό Τεύχος: Μετανάστευση, φύλο και επισφάλειες σε συνθήκες κρίσης. Επιμέλεια: Αθηνά Αθανασίου, Γιώργος Τσιμουρής; 57-69 (EL)
The Greek Review of Social Research; 2013: Special Issue 140-141, B-C: Migration, gender and precarious subjectivities in the era of crisis. Editors: Athina Athansiou, Giorgos Tsimouris; 57-69 (EN)

Copyright (c) 2013 Eftihia Voutira (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.