Δραπετεύοντας από την εξαίρεση: εργάτριες του σεξ ανάμεσα στην υποκειμενοποίηση και την υπερβολή

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2013 (EL)

Δραπετεύοντας από την εξαίρεση: εργάτριες του σεξ ανάμεσα στην υποκειμενοποίηση και την υπερβολή (EL)
Escaping the exception: Migrant sex workers between subjectification and excess (EN)

Peano, Irene

Το άρθρο εξετάζει την αλληλεπίδραση πολλαπλών καθεστώτωνυποκειμενοποίησης που σχετίζονται με τον εκτοπισμό και τον εντοπισμό, όπως αυτά επενεργούν στις εμπειρίες ζωής Νιγηριανών μεταναστριών εργατριών του σεξ. Το κείμενο διερευνά επίσης τους τρόπους με τους οποίους οι υποκειμενικότητες των γυναικών αυτών ενδέχεταινα υπερβαίνουν αυτά τα καθεστώτα. Μηχανισμοί (dispositifs), όπως αυτοί της μεταναστευτικής πολιτικής και της ανθρωπιστικής πολιτικής, της επισφάλειας και της θεσμοθετημένης υφαρπαγής στις νεοφιλελεύθερες οικονομίες, καθώς επίσης και αυτοί του φύλου και της συγγένειας, συνυφαίνονται μέσω περίπλοκων γενεαλογιών που δεν ανάγονται σε μια ξεκάθαρη διάκριση ανάμεσα σε υποκείμενα-θύματα και υποκείμενα-θύτες. Παρομοίως, η κινητικότητα και η στατικότητα ή η διάσχιση των συνόρων και η τακτοποιημένη ζωή δεν μπορούν εύκολα να χαρτογραφηθούν με όρους υπέρβασης ή περιορισμού: η μετανάστευση και η επιστροφή βιώνονται με τρόπο αμφίσημο, τόσο απελευθερωτικό όσο και περιοριστικό. (EL)
The paper examines the play of multiple, displacing and emplacing regimes of subjectification as they impinge upon the life experiences of migrant Nigerian sex workers, as well as the ways in which the women’s subjectivities might exceed such regimes. Dispositifs such as those of migration policy and humanitarianism, of precariousness and institutionalised predation in neoliberal economies, but alsoof gender and kinship, interweave through complex genealogies that do not yield unequivocal victim-subjects or, on the contrary, subjects enforcing exploitationfrom a position of power. Likewise, neither mobility nor stasis, or border crossings and settled lives are straightforwardly mappable on excess or constraint: migration and return are experienced ambiguously, alternatively as liberating and constraining. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

μετανάστευση (EL)
υποκειμενικότητες (EL)
σεξουαλική εργασία (EL)
Νιγηρία (EL)
subjectivities (EN)
sex work (EN)
migration (EN)
Nigeria (EN)


Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών

Αγγλική γλώσσα

2013-12-31


EKKE (EN)

2241-8512
0013-9696
Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών; 2013: 140-141 Β'-Γ' Ειδικό Τεύχος: Μετανάστευση, φύλο και επισφάλειες σε συνθήκες κρίσης. Επιμέλεια: Αθηνά Αθανασίου, Γιώργος Τσιμουρής; 119-132 (EL)
The Greek Review of Social Research; 2013: Special Issue 140-141, B-C: Migration, gender and precarious subjectivities in the era of crisis. Editors: Athina Athansiou, Giorgos Tsimouris; 119-132 (EN)

Copyright (c) 2013 Irene Peano (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.