Προσεγγίσεις της εμπιστοσύνης στην κοινωνιολογία της υγείας

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2014 (EL)

Προσεγγίσεις της εμπιστοσύνης στην κοινωνιολογία της υγείας (EL)

Σιέρρα, Έλενα

Η εμπιστοσύνη αποτελεί μια μάλλον αφανή έννοια στην κοινωνιολογία της υγείαςκαι της ασθένειας. Ωστόσο, η προσεκτική ανάλυση μπορεί να αποκαλύψει τιςδιαφορετικές προσεγγίσεις απέναντι στην εμπιστοσύνη στη φροντίδα υγείας,ειδικά σε ό,τι αφορά τη σχέση της ιατρικής με το κοινό. Η παρούσα εργασία επιχειρείνα προσδιορίσει αυτές τις διαφορετικές προσεγγίσεις στο έργο του TalcottParsons και στις πρώιμες θεωρίες των επαγγελμάτων στις θεωρίες της επαγγελ-ματοποίησης και της ιατρικοποίησης, συμπεριλαμβανομένου του έργου τουEliot Freidson- στα έργα του Michel Foucault και στη φουκωική παράδοση στηνκοινωνιολογία της υγείας- και στις πρόσφατες μελέτες που εστιάζουν στο ενδεχόμενοτης ύφεσης της δημόσιας εμπιστοσύνης προς την ιατρική. Οι σχέσειςεμπιστοσύνης είναι εγγενώς δυναμικές και, καθώς διαμορφώνεται ένα νέο περιβάλλονπαροχής φροντίδας υγείας, οι βάσεις της εμπιστοσύνης μεταβάλλονταικαι το ακαδημαϊκό ενδιαφέρον για την έννοια αυξάνεται. (EL)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion


Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών

Ελληνική γλώσσα

2014-04-08


EKKE (EN)

2241-8512
0013-9696
Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών; 2010: 131 Α΄; 71-107 (EL)
The Greek Review of Social Research; 2010: 131 Α΄; 71-107 (EN)

Copyright (c) 2014 Έλενα Σιέρρα (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.