Η επίδραση των νευροψυχολογικών ελλειμάτων στη λειτουργικότητα και την ποιότητα ζωής ασθενών με σχιζοφρένεια και διπολική διαταραχή

 
This item is provided by the institution :
University of Crete
Repository :
E-Locus Institutional Repository
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2011 (EN)
Η επίδραση των νευροψυχολογικών ελλειμάτων στη λειτουργικότητα και την ποιότητα ζωής ασθενών με σχιζοφρένεια και διπολική διαταραχή

Κάνδιας, Μιλτιάδης Γ

Σ. Γιακουμάκη

Η ψύχωση και οι διαταραχές στις οποίες εμφανίζονται ψυχωσικά επεισόδια, έχουν επί μακρόν αποτελέσει βασικό αντικείμενο πλήθους μελετών της επιστήμης της ψυχολογίας. Στην παρούσα εργασία, επιχειρείται μια βιβλιογραφική ανασκόπηση της ψύχωσης εστιασμένη στις ασθένειες της σχιζοφρένειας και της διπολικής διαταραχής, στα νευροψυχολογικά ελλείμματα που εντοπίζονται σε αυτές και στην επίδραση που ασκούν τα εντοπισμένα αυτά ελλείμματα στους τομείς της ατομικής λειτουργικότητας και της κοινωνικής λειτουργικότητας και προσαρμογής, της επαγγελματικής λειτουργικότητας, αποκατάστασης και προσαρμογής τους και γενικότερα στην ποιότητα ζωής, ως ευρύτερο πεδίο που περιλαμβάνει και τους άλλους προσβαλλόμενους τομείς. Από την ανασκόπηση μελετών φάνηκε ότι παρόλο που κανένα γνωστικό προφίλ δεν μπορεί να αναγνωριστεί ως καθοριστικό στην σχιζοφρένεια, οι ασθενείς συνήθως παρουσιάζουν ιδιαίτερα σοβαρές διαταραχές στην επιλεκτική ή παρατεταμένη προσοχή, στη μάθηση, στη λεκτική μνήμη, στη λεκτική ευφράδεια, στην ταχύτητα επεξεργασίας πληροφοριών, στην ψυχοκινητική ταχύτητα, στην αφαιρετική ικανότητα, στις επιτελικές λειτουργίες και στο γενικό πηλίκο νοημοσύνης. Τα ελλείμματα αυτά είναι παρόντα και σε ασθενείς πρώτου επεισοδίου καθώς και σε άτομα υψηλού κινδύνου για την εκδήλωση της νόσου. Έντονη συσχέτιση παρατηρείται μεταξύ της βαρύτητας αρνητικών συμπτωμάτων και των επιτελικών λειτουργιών, της οπτικό – χωρικής μνήμης και της λεκτικής μνήμης εργασίας, ενώ η βελτίωση των αρνητικών συμπτωμάτων συνεπάγεται και βελτίωση στα παραπάνω γνωστικά πεδία. Στη διπολική διαταραχή η παρουσία ψυχωτικών συμπτωμάτων έχει συνδεθεί με πιο σοβαρές νευροψυχολογικές δυσλειτουργίες σε σύγκριση με τη μη ψυχωσική εμφάνιση της διαταραχής. Ελλείμματα παρατηρούνται στις επιτελικές λειτουργίες, στη λεκτική μνήμη, στην προσοχή, στη μνήμη εργασίας ενώ επίσης παρατηρείται ήπια έκπτωση στο γενικό νοητικό πηλίκο. Πιο σημαντική και σταθερή έκπτωση παρατηρείται στις επιτελικές λειτουργίες και στη λεκτική δηλωτική μνήμη. Τα ελλείμματα είναι παρόντα και στους ασθενείς με διπολική διαταραχή που βρίσκονται σε φάση νορμοθυμίας. Οι ασθενείς με διπολική διαταραχή παρουσιάζουν γνωστικά ελλείμματα πιο ήπια, αλλά ποιοτικά παρόμοια στη φύση και την σοβαρότητά τους, με αυτά που εμφανίζουν οι ασθενείς με σχιζοφρένεια. Οι ασθενείς με σχιζοφρένεια τείνουν να εμφανίζουν ιδιαίτερα μεγαλύτερη έκπτωση στις γνωστικές λειτουργίες της αφαιρετικής ικανότητας, της αντιληπτικής και ψυχοκινητικής ταχύτητας και την επαγρύπνηση, σε σχέση με τους ασθενείς με διπολική διαταραχή. Οι ασθενείς με διπολική διαταραχή είναι λιγότερο δυσλειτουργικοί γνωστικά, ωστόσο, το συνολικό χάσμα των νευροψυχολογικών αυτών ελλειμμάτων μεταξύ των δύο 5 διαταραχών φαίνεται να στενεύει στη μετέπειτα ζωή. Τα νευρογνωστικά ελλείμματα των ασθενών με σχιζοφρένεια και των ασθενών με διπολική διαταραχή φαίνεται να παραμένουν σχετικά σταθερά στην πορεία των ασθενειών. Τα ελλείμματα που εντοπίζονται τόσο στη σχιζοφρένεια, όσο και στη διπολική διαταραχή, φαίνεται από πλήθος ερευνών να συμμετέχουν σε μεγάλο ποσοστό στην έκπτωση που παρατηρείται στους τομείς της ατομικής, κοινωνικής και επαγγελματικής λειτουργικότητας και προσαρμογής καθώς και στην ποιότητα ζωής και στις δύο κατηγορίες ασθενειών. Τέλος φάνηκε ότι παράγοντες όπως η εναισθησία, τα κλινικά συμπτώματα, η αλληλεπίδραση του ψυχωσικού ασθενούς με το οικείο και το ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον και ο παράγοντας ανατροφοδότησης, η αναπαράσταση της πραγματικότητας, το κοινωνικό στίγμα, το φύλο του ασθενούς και ο άνευ θεραπείας χρόνος στην ψύχωση σχετίζονται σημαντικά τόσο με τα νευροψυχολογικά ελλείμματα που εντοπίζονται και στις δύο ασθένειες, αλλά και με την λειτουργική έκβαση, την προσαρμογή και την ποιότητα ζωής των ασθενών. (EL)

text
Τύπος Εργασίας--Πτυχιακές εργασίες

Πανεπιστήμιο Κρήτης (EL)
University of Crete (EN)

Greek

2011


Σχολή/Τμήμα--Σχολή Κοινωνικών Επιστημών--Τμήμα Ψυχολογίας--Πτυχιακές εργασίες*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)