Στερεοεκλεκτική σύνθεση 3 - υδροξυ - 2,3 - διυ δρο - 1Η - πυρρολιζιν - 5(7αΗ) - ονών βασισμένη στο μοριακό οξυγόνο απλής κατάστασης και στην οργανοκατάλυση

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Πανεπιστήμιο Κρήτης
Αποθετήριο :
E-Locus Ιδρυματικό Καταθετήριο
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΣτερεοεκλεκτική σύνθεση 3 - υδροξυ - 2,3 - διυ δρο - 1Η - πυρρολιζιν - 5(7αΗ) - ονών βασισμένη στο μοριακό οξυγόνο απλής κατάστασης και στην οργανοκατάλυση

Δασκαλάκης, Κωνσταντίνος

Βασιλικογιαννάκης, Γεώργιος

text

Πανεπιστήμιο Κρήτης (EL)
University of Crete (EN)

2017-03-17
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.