Είναι τα σεξουαλικώς κακοποιημένα παιδιά αξιόπιστοι μάρτυρες σε δίκη

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
E-Locus Ιδρυματικό Καταθετήριο
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2013 (EL)
Είναι τα σεξουαλικώς κακοποιημένα παιδιά αξιόπιστοι μάρτυρες σε δίκη

Ρούγγου, Βασιλική

Ο. Θέμελη

Το κύριο ερώτημα που διαπραγματεύεται η παρούσα βιβλιογραφική διπλωματική εργασία, είναι εάν τα σεξουαλικώς κακοποιημένα παιδιά μπορούν να είναι αξιόπιστοι μάρτυρες σε μια δίκη Η εν λόγω εργασία αποτελείται από πέντε μέρη. Το πρώτο μέρος είναι η εισαγωγή. Στο δεύτερο μέρος παρουσιάζονται οι τεχνικές εξέτασης των κακοποιημένων παιδιών καθώς και κάποια ειδικά μεθοδολογικά εργαλεία. Στο τρίτο μέρος, αναφέρονται τα αναπτυξιακά χαρακτηριστικά των παιδιών σε σκέψη, γλώσσα και μνήμη. Στην τέταρτη ενότητα γίνεται λόγος για την δευτερογενή θυματοποίηση των παιδιών-μαρτύρων μέσα από την εμπλοκή τους στο δικαστικό σύστημα καθώς και από τον τρόπο συνέντευξης τους. Τέλος, στην τελευταία πέμπτη ενότητα παρουσιάζονται οι καλές πρακτικές, εκείνες δηλαδή οι πρακτικές που βοηθούν τους ανήλικους μάρτυρες στην μαρτυρική τους κατάθεση, με τρόπο που να αποφεύγεται η δευτερογενής θυματοποίηση τους και να αποκαλύπτεται η αλήθεια της σεξουαλικής τους παραβίασης. Σύμφωνα με τις περισσότερες έρευνες τα παιδιά μπορούν να αποδειχθούν αξιόπιστοι μάρτυρες σε μια δίκη αρκεί να αντιμετωπίζονται με τα κατάλληλα μεθοδολογικά εργαλεία και ανάλογα με το αναπτυξιακό τους στάδιο (EL)

text
Τύπος Εργασίας--Πτυχιακές εργασίες


Ελληνική γλώσσα

2013


Σχολή/Τμήμα--Σχολή Κοινωνικών Επιστημών--Τμήμα Ψυχολογίας--Πτυχιακές εργασίες*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.