Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
E-Locus Ιδρυματικό Καταθετήριο
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΔυναμική τοπολογικών μαγνητικών σολιτονιών
Dynamics of topological magnetic solitons

Κομηνέας, Σταύρος

Παπανικολάου, Νικόλαος

Μελετούμε τη δυναμική τοπολογικών μαγνητικών σολιτονίων σε σιδηρομαγνήτες (ΣΜ)και αντισιδηρομαγνήτες (ΑΣΜ). Υπολογίζουμε αριθμητικά μια ρεαλιστική μαγνητική φυσαλίδα σε ΣΜ φίλμ. Μετά μελετούμε τη δυναμική της ιδιαίτερα την απόκλισή της σε μια βαθμίδα εξωτερικού πεδίου. Για τον ΑΣΜ δίνουμε έναν λεπτομερή υπολογισμό του μη γραμμικού σ-μοντέλου το οποίο είναι γνωστό ότι περιγράφει το ΑΣΜ συνεχές. Ακολούθως μελετούμε τη δυναμική ενός ή ζεύγους vortices. Δύο vortices σκεδάζονται με γωνία 90 μοιρών όμως ένα ομοιόμορφο εξωτερικό πεδίο αλλάζει πολύ αυτή τη δυναμική. Ένας μεμωνομένος vortex μένει πάντα ακίνητος ενώ η σχετική κίνηση μόνο δύοvortices είναι δυνατή. Τέλος δίδεται ένα τοπολογικό φορτίο που εξηγεί την παραπάνω δυναμική. (EL)
We study the dynamics of topological magnetic solitons in ferromagnets (FM) and antiferromagnets (AFM). A realistic magnetic bubble is numerically calculated in a FM film. Then its dynamics is studied, particularly the skew deflection in an external field gradient. For the AFM we give a detailed derivation of the nonlinear σ-model known to describe the AFM continuum. Then we study the dynamics of one or a pair of vortices. Two vortices are found to scatter at right angles, but the presence of a uniform external magnetic field affects the dynamics profoundly. As isolated vortex is pinned, while relevant motion is possible only in the presence of other vortices. Finally a topological change relevant to the dynamics is given. (EN)

Τύπος Εργασίας--Διδακτορικές διατριβές
text


Αγγλική γλώσσα

1999-07-29
1999-01-01


Σχολή/Τμήμα--Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών--Τμήμα Φυσικής--Διδακτορικές διατριβές*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.