''Διερεύνηση των επιδράσεων των στόχων επίτευξης στην ''εμπειρία της ροής'' και της σχέσης τους με το συναίσθημα, την επίδοση, τη προσπάθεια, τη φυσιολογική διέγερση και την αναζήτηση βοήθειας.''

 
This item is provided by the institution :

Repository :
E-Locus Institutional Repository
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2010 (EN)
''Διερεύνηση των επιδράσεων των στόχων επίτευξης στην ''εμπειρία της ροής'' και της σχέσης τους με το συναίσθημα, την επίδοση, τη προσπάθεια, τη φυσιολογική διέγερση και την αναζήτηση βοήθειας.''

Παπαδόπουλος, Χαράλαμπος

Σιδερίδης, Γιώργος

Ο στόχος της συγκεκριμένης μελέτης είναι η διερεύνηση των επιδράσεων των στόχων επίτευξης στην εμπειρία της ροής και της σχέσης τους με το συναίσθημα, την επίδοση, τη προσπάθεια, τη φυσιολογική διέγερση και την αναζήτηση βοήθειας. Οι συμμετέχοντες στη πειραματική μελέτη ήταν 200 προπτυχιακοί φοιτητές (140 γυναίκες 60 άντρες), οι οποίοι τοποθετήθηκαν τυχαία σε πέντε πειραματικές συνθήκες. Κάθε συνθήκη αντιπροσωπεύει και ένα στόχο, έχοντας τις εξής: α. μάθησης, β. επίτευξης - προσέγγισης της επιτυχίας με κανονιστικούς όρους, γ. επίτευξης - προσέγγισης της επιτυχίας χωρίς κανονιστικούς όρους, δ. επίτευξης – αποφυγής της αποτυχίας με κανονιστικούς όρους και ε. επίτευξης – αποφυγής της αποτυχίας χωρίς κανονιστικούς όρους. Οι συμμετέχοντες αφιέρωσαν 15 λεπτά σε μια απαιτητική δραστηριότητα στον Η/Υ (The tower of Hanoi). Κατά τη διάρκεια της δοκιμασίας, γινόταν καταγραφή των καρδιακών σφυγμών, ζητούνταν από τους συμμετέχοντες να συμπληρώνουν ανά 3 λεπτά ερωτηματολόγιο αναφορικά με την συναισθηματική τους κατάσταση (PANAS-brief version), καταγραφόταν ο αριθμός των βοηθειών που ζητούσαν, σημειωνόταν η επίδοσή τους (ανώτατο επίπεδο), ο αριθμός των κινήσεων και ο χρόνος που αφιέρωσαν σε κάθε επίπεδο. Στο τέλος της διαδικασίας ζητήθηκε από τους συμμετέχοντες να συμπληρώσουν το ερωτηματολόγιο σχετικά με την «εμπειρία της ροής». Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι δεν υπάρχουν στατιστικά σημαντικές διαφορές στις συνθήκες των στόχων αναφορικά με την «εμπειρία της ροής». Η συνθήκη «επίτευξης – αποφυγής της αποτυχίας με κανονιστικούς όρους» φαίνεται να διαφοροποιείται από τις υπόλοιπες, εφόσον είναι η μοναδική συνθήκη που η «εμπειρία της ροής» δεν προβλέπει την επίδοση και την προσπάθεια που καταβάλει το άτομο. Επιπλέον, η «εμπειρία της ροής» φαίνεται να προβλέπει θετικά το θετικό συναίσθημα και αρνητικά το αρνητικό, να προβλέπει αρνητικά τη φυσιολογική διέγερση του ατόμου κατά τη διάρκεια της δραστηριότητας. και τέλος, να σχετίζεται αρνητικά με την αναζήτηση βοήθειας. (EL)

text
Τύπος Εργασίας--Πτυχιακές εργασίες


Greek

2010


Σχολή/Τμήμα--Σχολή Κοινωνικών Επιστημών--Τμήμα Ψυχολογίας--Πτυχιακές εργασίες*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)