Συγκριτική Μελέτη Δικτύων ΑΤΜ με Εισιτήρια και Wormhole υπό κίνηση εκρηκτική και με Θερμά Σημεία

 
This item is provided by the institution :

Repository :
E-Locus Institutional Repository
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
1996 (EN)
Συγκριτική Μελέτη Δικτύων ΑΤΜ με Εισιτήρια και Wormhole υπό κίνηση εκρηκτική και με Θερμά Σημεία

Σπυριδάκης, Εμμανουήλ (EL)
Spiridakis, Emmanouel (EN)

Δ. Σερπάνος

Καθώς τα δίκτυα των υπολογιστών αρχίζουν να πλησιάζουν τις επιδόσεις των δικτύων επεξεργαστών, οι μέθοδοι δρομολόγησής τους μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε πολυεπεξεργαστές. Η μέθοδος ATM, που είναι δημοφιλής στα δίκτυα, όταν συνδιαστεί με έλεγχο ροής εισιτηρίων μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε δίκτυα επεξεργαστών που χρησιμοποιούν άλλες μεθόδους, όπως η μέθοδος wormhole που υλοποιείται από πολλά συστήματα. Ο τρόπος όμως διακίνησης των πληροφοριών μεσα σε ένα δίκτυο ATM με έλεγχο ροής εισιτηρίων είναι διαφορετικός από τον τρόπο διακίνησης σε ένα δίκτυο wormhole, και σε αυτό οφείλονται και οι διαφορές στις επιδόσεις των δικτύων αυτών. Στην εργασία αυτή συγκρίνουμε τις επιδόσεις δικτύων που αποτελούνται από μεταγωγείς που χρησιμοποιούν την μέθοδο ATM με έλεγχο ροής υλοποιημένο με εισιτήρια, με δίκτυα που αποτελούνται από μεταγωγείς που χρησιμοποιούν την μέθοδο wormhole. Υλοποιήθηκε ένας προσομοιωτής για την λειτουργία μεταγωγέων και των δύο προαναφερθέντων μεθόδων, που η λεπτομέρειά του είναι σε επίπεδο κύκλου ρολογιού. Τα μοντέλα που προσομοιώθηκαν είναι όσο το δυνατό πιο ρεαλιστικά. Μελετάμε την καθυστέρηση που υφίστανται πακέτα καθώς και κύτταρα (cells) πακέτων από τα παραπάνω δίκτυα καθώς επίσης και την παροχή (throughput) αυτών των δικτύων. Οι συνθήκες κίνησης κάτω από τις οποίες εξετάζονται τα δίκτυα, είναι εκρηκτική κίνηση (bursty traffic) και κίνηση με θερμά σημεία (hot spots). Μελετάμε ακόμα το πως επιρρεάζονται οι επιδόσεις των δικτύων καθώς αυτά ή οι μεταγωγείς που τα αποτελούν, γίνονται μεγαλύτεροι. Όπως δείχνουν τα αποτελέσματα το δίκτυο στην περίπτωση του ATM συμπεριφέρεται καλύτερα από εκείνο στην περίπτωση του wormhole, παρουσιάζοντας μικρότερες καθυστερήσεις στην κίνησή του καθώς και καλύτερη παροχή σε ανάλογες διαμορφώσεις των πειραμάτων. Ειδικά στην περίπτωση του ATM, τα δίκτυα που παρέχουν λωρίδες κυκλοφορίας των δεδομένων έχουν σημαντική βελτίωση στην καθυστέρηση που υποβάλλουν την κίνηση που διέρχεται από αυτά. (EL)
As the performance of computer networks becomes similar to the performance of multiprocessors, the efficiency of the routing methods used, is also converging. Methods used for networks can also be applied for a high performance network having similar performance to a multiprocessor. The ATM method, which is frequently used in computer networks, combined with credit based flow control can be used in multiprocessors where popular routing method is wormhole. Data flow is different for the two methods and that is the main reason that the two methods have different performance. In our work we measure and compare the performance of ATM with credit based flow control and wormhole. The two kind of switches were modeled and a simulator was created based on those models. The models are detailed, realistic and they describe the operations of a switch in one clock cycle. We study the cell delay and throughput for networks consisting of either ATM or wormhole switches under uniformly distributed (poisson), bursty traffic and with hot spots at the exits of the network. We also study the performance as the network or the switches become larger. The results show that a network consisting of ATM switches have better performance than the one consisting of wormhole switches, having smaller delays and better throughput in analogous configurations. For ATM networks an improvement of performace is achieved when more than one lane is available in the network. (EN)

text
Τύπος Εργασίας--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης

1) Αρχιτεκτονική Υπολογιστών και Ψηφιακά Συστήματα 2) Παράλληλα και Κατανεμημένα Συστήματα


1997-06-2
1996-07-01


Σχολή/Τμήμα--Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών--Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)