Προσδιορισμός των βέλτιστων συνθηκών για την αυτότροφη και μικτότροφη ανάπτυξη του μονοκύτταρου χλωροφύκους Chlorella minutissima

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
E-Locus Ιδρυματικό Καταθετήριο
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2012 (EL)
Προσδιορισμός των βέλτιστων συνθηκών για την αυτότροφη και μικτότροφη ανάπτυξη του μονοκύτταρου χλωροφύκους Chlorella minutissima

Πιπή, Αναστασία

Κοτζαμπάσης, Κυριάκος

Τα μικροφύκη αποτελούν μια ετερογενή ομάδα μονοκύτταρων φωτοσυνθετικών προκαρυωτών και ευκαρυωτών. Περιβαλλοντικές παράμετροι όπως η θερμοκρασία, η αλατότητα, το pH και η διαθεσιμότητα θρεπτικών επηρεάζουν την μορφολογία και το μέγεθος τους, γεγονός που καθιστά δύσκολη την ταυτοποίησή χωρίς μοριακά εργαλεία. Τα μικροφύκη αποτελούν την βάση της υδάτινης τροφικής αλυσίδας και έχουν καταλάβει όλους τους διαθέσιμους θώκους, ενώ εντοπίζονται ακόμα και στα πλέον αφιλόξενα περιβάλλοντα. Η τεράστια ποικιλομορφία τους ανοίγει ελπιδοφόρους βιοτεχνολογικούς ορίζοντες, αν και οι γνώσεις για τους ίδιους τους οργανισμούς αλλά και για τις καταλληλότερες τεχνικές καλλιέργειας είναι ακόμα πολύ ελλιπείς (Cadoret et al.,2012). Οι βιοτεχνολογικές εφαρμογές είναι πολυάριθμες σε τομείς όπως βιοκαύσιμα, παραγωγή χημικών ουσιών, ιχθυοκαλλιέργειες, βιομηχανίες φαρμάκων, καλλυντικών και τροφίμων. Η πιο κοινή καλλιέργεια μικροφυκών σήμερα είναι η φωτοαυτότροφη, η οποία όμως παρουσιάζει αισθητά χαμηλότερη παραγωγικότητα σε βιομάζα από την αντίστοιχη ετερότροφη ή μικτότροφη. Τους καλύτερους ρυθμούς ανάπτυξης εμφανίζουν μικτότροφες καλλιέργειες όπου τα κύτταρα προσλαμβάνουν ενέργεια από οργανική ύλη και παράλληλα φωτοσυνθέτουν. Οι οργανικές ουσίες που έχουν μελετηθεί περισσότερο για μικτότροφη καλλιέργεια μικροφυκών είναι η γλυκόζη (Liang et al., 2009), η μεθανόλη (Kotzabasis et al., 2009), η γλυκερίνη (Li et al., 2011) και το οξικό οξύ (Wood et al., 1999). (EL)

text
Τύπος Εργασίας--Πτυχιακές εργασίες

Μικροφύκη


Ελληνική γλώσσα

2012-11-16


Σχολή/Τμήμα--Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών--Τμήμα Βιολογίας--Πτυχιακές εργασίες*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.