Οι κοινωνικές αναπαραστάσεις για τους «Άραβες» και το «άλλο» και η συνεισφορά του Διαδικτύου : Μία συγκριτική Μελέτη μεταξύ Ελλάδας και Ιορδανίας

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Πανεπιστήμιο Κρήτης
Αποθετήριο :
E-Locus Ιδρυματικό Καταθετήριο
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΟι κοινωνικές αναπαραστάσεις για τους «Άραβες» και το «άλλο» και η συνεισφορά του Διαδικτύου : Μία συγκριτική Μελέτη μεταξύ Ελλάδας και Ιορδανίας

Al-said, Khaleed
Αλ-Σαϊντ, Χαλίλ

Μακράκης, Βασίλειος
Καλογιαννάκη, Πέλλα
Κούρτη, Ευαγγελία

text

Πανεπιστήμιο Κρήτης (EL)
University of Crete (EN)

2007-07-01
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.