Η αξία της συναίνεσης της ανήλικου στην άμβλωση

 
This item is provided by the institution :

Repository :
E-Locus Institutional Repository
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
sharePhD thesis (EN)

2005 (EN)
Η αξία της συναίνεσης της ανήλικου στην άμβλωση

Μαυροφόρου, 'Αννα (EL)
Mavroforou, Anna (EN)

Η δυνατότητα της ανήλικης να αποφασίσει, για το αν θα ολοκληρώσει φυσιολογικά την κύηση της ή αν θα υποβληθεί σε άμβλωση, προκάλεσε και προκαλεί διεθνώς αντιπαραθέσεις. Η διαμάχη αυτή, έχει ήδη δείξει τα προτερήματα και τα μειονεκτήματα των δύο ακραίων θέσεων, εκείνης δηλαδή που θεωρεί ώριμη την ανήλικη να αποφασίζει μόνη της σε ζητήματα που αφορούν την υγεία της, και εκείνης που μάχεται υπέρ της εμπλοκής των γονιών της ή του συντρόφου της, σε ένα τόσο σοβαρό ζήτημα όπως είναι η άμβλωση. Η παρούσα μελέτη στοχεύει αφενός στην αξιολόγηση της ικανότητας της ανήλικης να δίνει εγκύρως την συναίνεση της πριν υποβληθεί σε άμβλωση, αφετέρου στο να δώσει απαντήσεις σε πλήθος ζητημάτων που σχετίζονται με την συναίνεση των ανηλίκων στην άμβλωση. Για την επίτευξη του στόχου μου επιχειρήθηκε προσδιορισμός των εννοιών συναίνεση, ανηλικότητα και άμβλωση όπως αυτές παρατίθενται στην εσωτερική και διεθνή νομοθεσία και νομολογία, καθώς και συστηματοποίηση και υπαγωγή των δεδομένων στην σύγχρονη ιατρική πρακτική και δεοντολογία Επιπλέον μελέτη εκπονήθηκε με την μέθοδο των ερωτηματολογίων σε ανήλικες τα έτη 2000-2003 προκειμένου να ερευνηθούν ζητήματα που σχετίζονται με την άμβλωση των ανηλίκων στην Ελλάδα. Η ελληνική νομοθεσία στο ζήτημα της ικανότητας της συναίνεσης της ανήλικης εγκύου για άμβλωση, είναι ελλιπής και χρήζει διευκρινήσεων ιδιαίτερα όταν η εγκυμοσύνη των ανηλίκων αποτελεί προϊόν βιασμού από πρόσωπα που κατέχουν την γονεϊκή επιμέλεια. Ο νομοθέτης στην περίπτωση της άμβλωσης ανήλικης, ξεπερνά τις παραπάνω διακρίσεις του ποινικού δικαίου και θεωρεί σε όλες τις περιπτώσεις την συναίνεση της ανηλίκου στην άμβλωση αναγκαία και άρα έγκυρη. ’μβλωση δεν μπορεί να γίνει σε έγκυο οποιασδήποτε ηλικίας χωρίς την θέληση της, υπό οποιεσδήποτε περιστάσεις κι αν επήλθε η σύλληψη του εμβρύου. Το δικαίωμα της γυναίκας έστω και ανήλικης επί του τέκνου της είναι απόλυτο και μόνο η έγκυος έχει την ικανότητα να αποφασίσει για την διακοπή της εγκυμοσύνης της. Δηλαδή οι γονείς δεν θα μπορούν να επιβάλλουν παρά την θέληση της ανήλικης κάτι που η ίδια δεν επιθυμεί. (EL)
The capability of an adolescent woman to make a decision on the continuation or termination of her pregnancy has caused serious debates worldwide. The conflict reflects the pros and cons of the two extreme positions in this issue; the one which considers the adolescent woman to be mature enough to make a decision on her own for health care matters versus the other which considers that the participation of the parents and/or adult partner is necessary. This study aimed: a) to assess the adolescent woman’s capability to give an ethically and legally valid consent in order to terminate her pregnancy and b) to investigate various other related social and legal issues. Along these lines it was attempted an analysis on the definitions of consent, adolescence, and abortion according to the national and international legal systems as well as a systematic review of their implementation into the current medical practice and deontology. In addition, a study was conducted among adolescent pregnant women using questionnaires from 2000-2003 in order to investigate the profile and the perceptions of adolescent women seeking abortion in Greece. The Greek legal order is defective in the matters related to the capability of adolescent women to give consent for terminating their pregnancy. In particular, it is necessary the clarification of the law when pregnancy is a result of adolescent’s rape from those having parental responsibility. The legislator appears to slur the discrimination of the penal code and considers that the adolescent woman’s consent is necessary and by inference valid. Abortion is prohibited in a woman of any age without her consent regardless of the circumstances under which the pregnancy occurred. The pregnant woman, even the adolescent, holds the absolute right on the fate of the foetus and it is her own responsibility to decide on the termination or not of her pregnancy. The parents or those having the parental responsibility cannot enforce her to decide against her will. (EN)

Τύπος Εργασίας--Διδακτορικές διατριβές
text


0000-00-01
2005-03-01


Σχολή/Τμήμα--Ιατρική Σχολή--Τμήμα Ιατρικής--Διδακτορικές διατριβές*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)