Η σημασία της μεθόδου μέτρησης της εξασθένησης υπερήχων στην πτέρνα για την πρόγνωση του κίνδυνου καταγμάτων του κάτω άκρου της κερκίδας και του άνω άκρου του μηριαίου σε μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
E-Locus Ιδρυματικό Καταθετήριο
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοThe significance of the measurement of the ultrasound attenuation of the calcaneus, for the prognosis of the risk for fracture of the pistal radius and the upper femoral end, in postmenopausal women
Η σημασία της μεθόδου μέτρησης της εξασθένησης υπερήχων στην πτέρνα για την πρόγνωση του κίνδυνου καταγμάτων του κάτω άκρου της κερκίδας και του άνω άκρου του μηριαίου σε μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες

Κοντάκης, Γεώργιος Μ (EL)
Kontakis, George M (EN)

Τα κατάγματα του κάτω άκρου της κερκίδας και του άνω άκρου του μηριαίου, από μικρή βία στις μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες, έχουν σχέση συνήθως με την οστεοπόρωση. Η μέτρηση της εξασθένησης ευρέος φάσματος υπερήχων(BUA) στην πτέρνα είναι μια απλή μέθοδος, χαμηλού κόστους και ελεύθερης ακτινοβολίας η οποία χρησιμοποιείται για την εκτίμηση της οστεοπόρωσης. Στη μελέτη αυτή μετρήθηκε η BUA στην πτέρνα σε 78 μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες με κάταγμα ισχύου, σε 75 με κάταγμα Colles και σε 85 φυσιολογικές. Η BUA βρέθηκε να διακρίνει τις περιπτώσεις με κάταγμα από τις φυσιολογικές με ευαισθησίες 89.5% και 70% και ειδικότητες 70.5% και 93% για τιμές BUA 61 και 51db/MHz αντίστοιχα. Οι γυναίκες με κάταγμα ισχίου είχαν σημαντικά μικρότερη BUA από εκείνες με κάταγμα Colles. Σ' ένα προσυμπτωματικό έλεγχο, BUA μικρότερη απο 51db/MHz αποτελεί ένδειξη κινδύνου για κάταγμα ειδικά αν συνυπάρχουν παράγοντες όπως τάση για πτώσεις, διαιτητικές και άλλες συνήθειες, ανενεργής τρόπος ζωής και πρώιμη εμμηνόπαυση. (EL)
Fractures of the lower end of the radius(colles) and fractures of the upper femoral end are common low energy fractures related to osteoporosis among postmenopausal women. The measurement of the broadband ultrasound attenuation (BUA) of the calcaneus is a simple, non-invasive, inexpensive and radiation free method which has been used to evaluate osteoporosis. In this study the BVA of the calcaneus was measured in 78 postmenopausal women with hip fracture, in 75 with colles fracture and in 85 normal women. BUA distinguished between fracture cases and normal with sensitivities of 89.5% and 70% and specificities of 70.5% and 93% at 61 kai 51 db/MHz respectively. The women with hip fracture had lower BUA than those with colles fracture. For screening purposes, BUA below 51db/MHz may arouse suspision of fracture risk, notably if other factors such as a tendency to fall, dietary and other habits, inactive lifestyles and early menopause are present. (EN)

Τύπος Εργασίας--Διδακτορικές διατριβές
text


1997-06-6
1995-06-01


Σχολή/Τμήμα--Ιατρική Σχολή--Τμήμα Ιατρικής--Διδακτορικές διατριβές*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.