Μελέτη της δομής της ανθρώπινης γλουταμικής αφυδρογονάσης τύπου 1 και 2

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
E-Locus Ιδρυματικό Καταθετήριο
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2013 (EL)
Μελέτη της δομής της ανθρώπινης γλουταμικής αφυδρογονάσης τύπου 1 και 2

Κατσιούδη, Γεωργία

Σπανάκη, Κλεάνθη

Η γλουταμική αφυδρογονάση (GDH) έχει κεντρικό ρόλο στον μεταβολισμό του γλουταμικού οξέος, του κύριου διεγερτικού νευροδιαβιβαστή στο Κεντρικό Νευρικό Σύστημα (ΚΝΣ). Στον άνθρωπο έχουν κλωνοποιηθεί δύο γονίδια, το GLUD1 που εκφράζεται παντού και το GLUD2, που εκφράζεται στον αμφιβληστροειδή χιτώνα, στον εγκέφαλο και στους όρχεις (από τα μέχρι τώρα γνωστά δεδομένα). Τα δύο ισοένζυμα εμφανίζουν μεγάλη ομολογία στην αλληλουχία των αμινοξέων τους, αλλά διαφέρουν στις λειτουργικές τους ιδιότητες. Από άποψη δομής, η GDH των θηλαστικών σχηματίζουν εξαμερή, από τα οποία κάθε μονομερές έχει μοριακό βάρος περίπου 56 kDa [Εικόνα 1]. Σκοπός αυτής της μελέτης είναι η ανακάλυψη περισσότερων λεπτομερειών σχετικά με την δομή των ισοενζύμων hGDH1 και hGDH2. Πιο συγκεκριμένα στοχεύουμε στην απόδειξη ή κατάρριψη της υπόθεσης ότι κατά την δημιουργία των εξαμερικών δομών των ενζύμων συμμετέχουν υπομονάδες και από τις δύο ισομορφές του ενζύμου. E (EL)

text
Τύπος Εργασίας--Πτυχιακές εργασίες

hGDH
Αλλοστερική ρύθμιση
Ηλεκτροφόρηση DNA
Aλυσιδωτή αντίδραση πολυμεράσης
PCR


Ελληνική γλώσσα

2013-03-15


Σχολή/Τμήμα--Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών--Τμήμα Βιολογίας--Πτυχιακές εργασίες*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.